ue

Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w UE

W imieniu własnym oraz autora zapraszam do lektury pracy magisterskiej Sebastiana Zalipskiego pt.:"Współczesne podstawy prawne regulacji sfery usług społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej".

Prawo EU o hackingu

Po rozmowach z przedstawicielami USA dotyczącymi systemu Echelon - Komisja Europejska ma zamiar dokonać przeglądu ustawodawstwa pod kontem bezpieczeństwa sieci oraz hackingu. Najprawdopodobniej powstanie nowe prawo, które ukonstytuuje organizację podobną do CERT.

Forum do spraw przestępstw komputerowych

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie ogólnoeurpojskiego forum, na którym prowadzona byłaby ponadgraniczna dyskusja dotycząca przestępczości komputerowej.

Przestępstwa komputerowe - zbyt dużo władzy dla policji

Global Internet Liberty Campaign przesłało Komisji Europejskiej zastrzeżenia dotyczące projektu konwencji na temat przestępstw komputerowych (Draft Convention on Cybercrime).