państwo

Chwała nam i naszym kolegom, Ch... precz!

Słynna już sprawa ujawnienia treści SMS-a wysłanego przez członka KRRiT Adama Halbera do prezesa TVP znajdzie finał w sądzie. Halber skarży za to Jana Rokitę. Tak sobie myślę - treść listów wysyłanych w spoób elektroniczny łatwiej przechwycić niż SMS'a a i opublikować da się bez problemów?

Janosik 0.0.2

Dostępny jest Janosik w wersji 0.0.2.. ZUS nadal nie widzi potrzeby opracowania (alternatywnego) programu o podobnej funkcjonalności jak Płatnik, działającego w innych systemach niż Windows.

Jeden format zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie (rozporządzenie z 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego, Dz. U. nr 105, poz. 996), w którym wymusza na firmach składających wniosek o dopuszczenie leku do obrotu dołączanie dokumentacji w formie elektronicznej. Tyle, że ministerstwo akceptuje tylko jeden, jedyny format takiego dokumentu: MS Word.

Co przechowuje w sobie Word?

Brytyjskie władze opublikowały raport na temat stanu irackiej armii. Okazało się, że był to plagiat analogicznej pracy napisanej przez Amerykanów. Analiza ukrytych przez Worda zapisów w opublikowanym na rządowej stronie dokumencie dostarczyła dziennikarzom nazwisk osób, które pracowały nad dokumentem...

Podsłuch zaskarżony do TK

Przepisy nakazujące operatorom instalowanie kosztownych urządzeń do podsłuchu rozmów telefonicznych i podglądu np. e-maili są też sprzeczne z konstytucją - uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.

BIP zmienił szatki...

No tak... Główna strona Biuletynu Informacji Publicznej zmieniła wygląd.. Sprawdzam jak ją zrobili. I co widzę? Linki (URL'e w odesłaniach) z głównej strony mają polskie litery, mają spacje... No tak... Przecież to nie będzie działać!!! A nagłówki meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" pozostawię chyba już bez komentarza... Chociaż może nie.

Od dzisiaj BIP

Dziś powstają nowe obowiązki prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez podmioty zobowiązane przez przepisy ustawy o dostepie do informacji publicznych. [Zobacz: Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych. - artykuł]

Can Spam Act

Amerykańska komisja senacka zaakceptowała projekt ustawy Can Spam Act. Na mocy niniejszej regulacji reklamodawcy będą zobowiązani do dostarczenia wraz z reklamą elektroniczną istniejącego oraz działającego adresu zwrotnego, dokładnego i uczciwego opisywania swej oferty, uwzględniania próśb o usunięcie adresu odbiorcy z list dystrybucyjnych. Niedozwolone jest stosowanie technik takich jak atak słownikowy czy posługiwanie się cudzym adresem (kradzież tożsamości, podszywanie się).

Co nieco o BIP'ie

Pojawiła się w Sieci strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dedykowana Biuletynowi Informacji Publicznej. Dla przypomnienia: pierwsze obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej wejdą w życie 1 lipca. Szkoda, że strona oparta jest na ramkach (frame)...

BIP coraz bliżej

Do 30 czerwca podmioty, wykonujące zadania publiczne, mają czas na skompletowanie i umieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) swoich informacji publicznych. A tymczasem...