dobra osobiste

Spam a prawa konsumenta?

"Posłużenie się wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym i telefonem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta".

Internet i Netykieta a dobra osobiste człowieka

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowaniu o swoim życiu osobistym. Jednocześnie - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 oraz art. 54.1).

Naruszenie dóbr osobistych w internecie...

Praca magisterska Piotra Waglowskiego pt. "Naruszenie dóbr osobistych w internecie i ich cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego". Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1999 rok.

Ochrona dóbr osobistych a prawo prasowe

Nowa sytuacja prawna, wprowadzona ustawą z dnia 23 sierpnia 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny