Wyrok za pomówienie w SMS-owym serwisie towarzyskim

W sąsiedniej notatce zreferowałem pokrótce wyrok dot. znieważenia prezydenta RP przez autora serwisu antykomor.pl. Tam odbyły się dwie rozprawy, a późniejszego oskarżonego zatrzymało ABW. Niejako w pewnym kontraście pragnę też odnotować inny wyrok, który zapadł w ostatnim czasie, tj. wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie IV Wydział Karny z 5 lipca 2012 roku, sygn. IV K 875/07. o tej sprawie pisałem wcześniej w tekście sprzed czterech lat: Identyfikacja użytkowników, pomówienie w SMS-owym serwisie towarzyskim i odpowiedzialność (jej brak).

Ta sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego, oskarżonym był jeden z pracowników biura obsługi abonenta jednego z przedsiębiorców telekomunikacyjnych, został oskarżony o to, że publicznie zniesławił późniejszego oskarżyciela prywatnego poprzez wysłanie za pomocą serwisu towarzyskiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do wielu odbiorców (abonentów tego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego) wiadomości tekstowej o treści "Młody przystojny zrobi wszystko za 50 zł...[dalej numer telefonu]". Treść ta - zgodnie z aktem oskarżenia - poniżyła oskarżyciela prywatnego w opinii publicznej i naraziła na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Kwalifikacja zaś to art. 212 § 1 KK.

Sprawa była rozpatrywana na 33 (słownie: trzydziestu trzech) rozprawach, poczynając od 29 stycznia 2010 roku (łącznie ta sprawa miała stanąć na ponad stu wokandach, a część terminów rozpraw w tym procesie była odwołana, zatem odbyło się jedynie 33 rozprawy).

Sąd uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Sąd zasądził też od Skarbu Państwa kwotę 2268 zł (+VAT) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej adwokatowi oskarżyciela prywatnego, która to pomoc prawna została przydzielona z urzędu. Sąd zasądził też od oskarżonego zwrot na rzecz Skarbu Państwa kwoty 2708 zł. tytułem opłaty i kosztów sądowych.

Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik oskarżenia złożył apelację.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Wyrok już prawomocny, ale...

W dniu 14 listopada 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok sygn. akt IX Ka 881/12. Sąd po rozpoznaniu apelacji stron (oskarżonego, obrońcy oskarżonego, oskarżyciela prywatnego) wyrok Sądu Rejonowego sygn. akt IV K 875/07 orzekł ;
" zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że na podstawie art. 33 par. 3 kk ustala wysokość stawki dziennej na 30 (trzydziestu) złotych"
(W wyroku Sądu Rejonowego stawka dzienna wynosiła 10 złotych)

Po ponad sześciu latach od zdarzenia sprawa została prawomocnie osądzona, Sędzia Przewodnicząca (ostatnia) orzekała na 33 wokandach, wcześniej sześciu kolejnych Sędziów IV Wydz. Karnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, zaplanowało ponad 100 wokand, (ponad 30 wokand zostało zdjętych). Kilka rozpraw odbyło si w Sądzie Okręgowym ( IX Wydziale Apelacyjnym)...
Kiedy oskarżyciel prywatny wystąpił o zwrot rzeczywistych, poniesionych kosztów w wysokości 1300,-.
Wysoki Sąd (rejonowy) już dwukrotnie orzekł, że stawiennictwo na rozprawach, składane pisma, wnioski, skargi, nie stanowią kosztów oskarażyciela prywatnego.
Wobec tego zażalamy postanowienie SR już po raz trzeci.
Ta sprawa to przykład "sprawności" Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości.

Skan Wyroku;
http://di.com.pl/news/46640,0,Wyrok_za_pomowienie_w_serwisie_SMS-owym_-_prawomocny_po_szesciu_latach.html

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>