Reorganizacja w organizacjach

zdjęcie fragmentu dokumentu zrzeczenia się funkcjiZ dniem 4 listopada 2010 złożyłem mandaty Członka Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland (ISOC Polska) oraz Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Cele, które stawiają sobie (i od wielu lat konsekwentnie realizują) obie wymienione organizacje są mi bliskie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w projektach tych organizacji, co więcej: myślę, że środowisko ICT ma przed sobą wiele wyzwań, którym może podołać działając wspólnie, prowadząc wspólną dyskusję, wzajemnie wspierając pojawiające się w różnych jego zakamarkach inicjatywy. Przed nami polska prezydencja Unii Europejskiej, przed nami obchody 20-lecia polskiego Internetu, wspólnie bierzemy udział w debacie o przyszłości regulacji ochrony danych, prawa do prywatności, własności intelektualnej, czy neutralności Sieci.

Do Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zostałem po raz pierwszy wybrany w marcu 2007 roku, w czasie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT. W marcu 2009 roku zostałem wybrany do Rady PIIT na kolejną kadencję (która kończy się w marcu 2011 r.). Izba zrzesza firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze informatyki i telekomunikacji. W ramach prac PIIT byłem m.in. odpowiedzialny za aktywność zespołu uczestniczącego w debacie na temat ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego.

Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Internet Society Poland - pełniłem funkcję Członka Zarządu w latach 2001 - 2006. Następnie - z rekomendacji ISOC Polska - zostałem powołany w skład Rady Informatyzacji pierwszej kadencji. Walne Zgromadzenie Członków ISOC Polska powierzyło mi funkcję Członka Zarządu po raz kolejny, w październiku 2009 roku. Działając w strukturach Stowarzyszenia starałem się konsekwentnie realizować hasło światowego ISOC: "Internet is for everyone" (Internet jest dla wszystkich).

W chwili obecnej - jeśli chodzi o udział w organach organizacji społecznych - nadal pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska oraz członka Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Niezależnie od tego biorę udział w pracach gremiów eksperckich: w Obywatelskim Forum Legislacji, działającym przy Fundacji im. Stefana Batorego oraz w Forum „Aktywny Obywatel”, działającym przy Instytucie Spraw Publicznych.

Prowadząc działalność gospodarczą uczestniczę w projektach realizowanych przez INVESTIN Sp. z o. o., z którą współpracuję w charakterze Eksperta Własności intelektualnej, wspieram działalność spółki doradztwa strategicznego UBIK Business Consulting Sp. z o.o. oraz koordynuję działania prawne Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

A jeśli ktoś zastanawia się dlaczego złożyłem mandaty, to napiszę jedynie, że zamierzam nadal, jeśli Bóg da, a diabeł pozwoli, aktywnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zamierzam to czynić w paradygmacie dalszej integracji polskiego środowiska ICT. PIIT oraz IAB wspólnie wysunęły moją kandydaturę na członka Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ech, jakiś sezon na

Ech, jakiś sezon na odejścia się zrobił czy co? Najpierw Stormy, teraz Ty…
Co prawda nie jestem członkiem żadnej z tych organizacji, jednakże będzie brakowało mi tego spojrzenia od wewnątrz na ich pracę, więc podziękuję Ci Piotrze, za całą włożoną w to pracę!

Stormy Peters przecież

VaGla's picture

Stormy Peters przecież nie zrezygnowała ze swojej pracy, a jedynie w nieco inny sposób alokowała swoje zasoby (w tym czas i wysiłki): Changing Roles. Ja również nie mam zamiaru zrezygnować ze swojej pracy :) Tu przecież nie chodzi o pełnione funkcje, tylko o to, co i w jakim celu się robi.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>