Filtrowanie w Irlandii: czego się można dowiedzieć z odmowy udzielenia informacji publicznej

Po raz kolejny ktoś musiał wykorzystać przepisy o dostępie do informacji publicznej (Freedom of Information Act), by dowiedzieć się, że rząd, tym razem w Irlandii, prowadzi konsultacje z wybranymi podmiotami, związane z blokowaniem treści w internecie. Chodzi również o blokowanie adresów domen internetowych. Wniosek został złożony przez przedstawiciela organizacji Digital Rights Ireland. W udostępnionych materiałach znalazły się informacje na temat rozmów prowadzonych m.in. z przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym Vodafone. Do treści większości materiałów odmówiono jednak dostępu.

Informacje na temat wniosku o dostęp do informacji publiczne publikuje serwis IirishTimes.com w tekście Putting up barriers to a free and open internet. Stosowna notatka została opublikowana również na stronie Digital Rights Ireland: FOI shows Department of Justice planning internet blocking for Ireland. W tym ostatnim źródle opisano podjęte przez organizację kroki. Zwrócono się do irlandziego Departamentu Sprawiedliwości (Department of Justice) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej ("Freedom of Information Request"), w którym zażądano wszystkich dokumentów, które związane są z potencjalnym blokowaniem treści przez dostawców usług internetowych. Departament odmówił jednak dostępu do niemal wszystkich dokumentów "wewnętrznych". Nawet jednak odmowa dostępu do informacji była dla organizacji społecznej interesująca, gdyż Departament przygotował listę dokumentów wraz z datą powstania oraz tytułem.

Lista ta została opublikowana w Sieci. Elementy tej listy są teraz omawiane na forach i w komentarzach. Z tytułów poszczególnych dokumentów można wyciągnąć wiele wniosków. Na przykład na liście znalazł się taki opis dokumentu: "Copy detailed minutes of meeting between OIS [Office of Internet Safety] and An Garda Siochána 30/07/08 re proposed introduction of blocking technology – 4 pages".

Digital Rights Ireland zwraca uwagę, że irlandzki rząd prowadzi zaawansowane prace nad blokowaniem treści w Sieci, jednak odbywa się to bez informowania o tym opinii publicznej.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Zupełnie jak za komuny.

Zupełnie jak za komuny. Kogo reprezentuje (skądinad demokratycznie wybrany) rząd, skoro działania, którymi dotknie znaczną część społeczeństwa ukrywa przed tym społeczeństwem?

"przed tym społeczeństwem"?

"przed tym społeczeństwem"? Pan się myli, taki obiekt nie istnieje. Chodzi chyba Panu o konsumentów i klientów? No obsługa w takiej formie jak obecnie nie wchodzi w grę z uwagi na koszty, a nasz firma musi koszty obniżyć bo jest kryzys. Dlatego musimy zmienić warunki umowy, z tym, że oczywiście przysługuje Panu możliwość wypowiedzenia umowy. W końcu prawo Irlandzkie gwarantuje Panu wolność...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>