Konferencyjna ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Dziś odbyła się organizowana przez MSWiA Konferencja ewaluacyjna w sprawie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA w zaproszeniu podkreślał, że "celem konferencji jest dokonanie przeglądu działań służących realizacji Strategii, podejmowanych w 2009 r. zarówno przez administrację państwową, jak i inne zaangażowane instytucje i środowiska". Ponieważ budujemy społeczeństwo informacyjne - niektórych może zastanowić jego dynamika, której elementem jest to, że Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska i jeden z dzisiejszych mówców, już zdążył udostępnić nagranie video ze swojego wystąpienia. Czekamy teraz na materiały z innych wystąpień, by również inne osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu (liczba miejsc była ograniczona), mogły zapoznać się z przebiegiem konferencyjnej ewaluacji.

To była I Konferencja Ewaluacyjna Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Samą Strategię można znaleźć na stronach MSWiA. Rada Ministrów przyjeła ją rok temu, a Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA zakłada ewaluację procesu strategicznego w każdym kolejnym roku. Na portalu poświęconego Strategii nie ma jeszcze żadnych informacji na temat dzisiejszej konferencji. Ciekawe, że nie było tam również zaproszenia do udziału w Konferencji.

Poniżej prezentuję opublikowane przez Jarosława Lipszyca w serwisie blip.tv nagranie jego wystąpienia, wygłoszonego dziś w Audytorium im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>