Obserwatorium wolności mediów w Polsce

W listopadzie 2008 roku rozpoczął działalność nowy program Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - "Obserwatorium wolności mediów w Polsce". Celem Programu jest podniesienie poziomu ochrony wolności słowa w Polsce i dostosowanie go do standardu rozwiniętych państw demokratycznych. Organizacjami partnerskimi Obserwatorium wolności mediów w Polsce są Human Rights House Foundation z siedzibą w Oslo (Norwegia) oraz Article 19 z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).

Cele Obserwatorium wolności mediów mają być osiągnięte poprzez:

  1. monitorowanie stanu wolności mediów we wszystkich województwach i przypadków jej naruszenia;
  2. uzyskanie konkretnych zmian regulacji prawnych mających znaczenie dla wolności mediów metodą litygacji strategicznej przed sądami polskimi oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka;
  3. inicjowanie, prowadzenie i merytoryczne wspieranie debaty publicznej na temat różnych aspektów wolności słowa.

W ramach działalności programu powstała sieć obserwatorów wolności mediów reprezentujących wszystkie województwa. Obserwują oni sytuację mediów na terenie poszczególnych województw, informując na bieżąco o procesach karnych lub cywilnych przeciwko dziennikarzom, o problemach z dostępem do informacji publicznej, o dyskryminacji kobiet w dostępie do zawodu dziennikarza oraz o ewentualnych naciskach wywieranych na dziennikarzy.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.obserwatorium.org.

Podobne doniesienia gromadzę w działach media oraz wolność słowa niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>