Poczekamy na nowele danych osobowych

W styczniu 2008 roku pojawił się Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochrony danych osobowych, ale wiele wskazuje na to, że nie prędko ustawa się zmieni, gdyż rząd planuje zarekomendować Sejmowi odrzucenie tego projektu...

O aktualnej sytuacji pisze Rzeczpospolita w tekście Nowa gra: ustawą do kosza? z 30 sierpnia. Ten tekst dotyka nieco innego problemu niż ochrona danych osobowych, ponieważ dotyczy szeroko pojętej legislacji. Teza Rzeczpospolitej jest taka, że odrzucanie projektów pochodzących od Prezydenta jest elementem politycznej przepychanki między koalicją rządową a Prezydentem właśnie (i odwrotnie, nie chcę przesądzać kto z kim bardziej się przepycha, ponieważ to mało istotne z punktu widzenia problematyki poruszanej w tym serwisie). W każdym razie można się z tego tekstu dowiedzieć m.in., że:

Rząd właśnie zamierza zarekomendować Sejmowi, aby odrzucił projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Takie stanowisko MSWiA przyjęło 7 sierpnia. Prezydencka nowela liczy kilkadziesiąt stron i jest gruntowną zmianą obecnej ustawy, zakładającą wprowadzenie oddziałów terenowych generalnego inspektora ochrony danych osobowych oraz kary finansowe nakładane przez inspektora. Rząd uznał, że system karania za złamanie ustawy już istnieje i że projekt jest zbyt restrykcyjny.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>