O bezpłatnych licencjach CC i ich wygasaniu

dr Wojciech Machała na konferencji CCKolejne z serii nagrań z konferencji "Czy wolna kultura jest legalna? - Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim". Dr Wojciech Machała odnosi się m.in. do problemu skuteczności warunku quasi potestatywnego o charakterze rozwiązującym, a to w kontekście postanowienia umowy licencyjnej CC, w którym mowa o tym, iż umowa wygasa, gdy licencjobiorca złamie postanowienia umowy. Ale nie tylko...

Wcześniej ukazały się już nagrania z wystąpienia Jarosława Lipszyca: O prawie autorskim i systemie wartości i z mojego wystąpienia: Dlaczego jestem sceptycznie nastawiony do CC - zamówiona przez czytelników odpowiedź. W kolejnej odsłonie konferencji, poza moją drobną gitarową wstawką, dr Machała odnosi się m.in. do kwestii zakazu sublicencjonowania, który znajduje się w licencjach CC. Dr. Machała zwraca uwagę na problem "posłańca" i przekazywania informacji "o licencji" (licencjobiorca sam nie mogąc udzielić dalszej licencji, staje się swoistym dystrybutorem licencji, oświadczenia licencjodawcy "niesionego wraz z utworem"). Zniekształcenie przez takiego posłańca oświadczenia woli będzie traktowane - jak twierdzi prelegent - jak błąd dotyczący czynności prawnej (art. 85 Kodeksu cywilnego).

Największym zagrożeniem dla "obrotu opartego na CC" jest - zdaniem dr Machały - nieodpłatny charakter licencji CC. Pojawiają się głosy, chociaż nie w nauce, a "wśród praktyków, którzy - być może nie do końca rozumieją problematykę obrotu prawami autorskimi", że "umowy prawnoautorskie to czynności rozporządzające, których podstawą są czynności zobowiązujące zakorzenione w Kodeksie cywilnym". I tak, wedle tych głosów - w przypadku, gdy mamy do czynienia z umowami odpłatnymi, mowa czasem o sprzedaży, a w przypadku nieodpłatnych umów... z darowizną. A kodeks cywilny przewiduje pewne warunki skuteczności umowy darowizny - chodzi o wymogi dotyczące formy. Istnieje możliwość konwalidowania braku odpowiedniej formy - w przypadku spełnienia przyrzeczonego zobowiązania. W przypadku przedmiotu niematerialnego mogłaby się pojawić wątpliwość (gdyby przyjmować możliwość zastosowania przepisów o darowiźnie do prawnoautorskiej licencji nieodpłatnej). Dr Machała powołując art 889 pkt 1 KC i art. 43 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje jednak, że istnieje odrębna umowa licencyjna pod tytułem darmym (a więc przepisów o darowiźnie stosować nie musimy). Zapraszam do obejrzenia wystąpienia:

O bezpłatnych licencjach CC i ich wygasaniu. Dr Machała zastrzegł, że jest życzliwym obserwatorem ruchu Creative Commons. Na obejrzenie wystąpienia należy poświęcić 30 minut. Sam prelegent zatytułował swoje wystąpienie: "Cywilnoprawne aspekty licencji Creative Commons (możliwość rozwiązania licencji, odpowiedzialność prawna stron, uprawnienia osób trzecich)"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>