Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych?

1 kwietnia 2008 r. rusza III nabór ofert w otwartym konkursie "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską. Oferty będą przyjmowane do 30 kwietnia 2008 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Mam wrażenie, że przyjęte rozwiązanie stymulacyjne nie do końca osiągnie stawiane mu cele.

Ogłoszenie o III naborze można znaleźć na stronie urzędu.

O II naborze pisałem w komentarzu Wirtualny Lidzbark Warmiński 3D - fajny (a SejmRp3D?). Na stronie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej opublikowano wyniki tego, drugiego naboru ofert (DOC). Nie jest chyba kolorowo, bo trzy oferty otrzymały dofinansowanie i - jak mi się wydaje - nie jest to działanie o szerokim zakresie "rażenia". Zobaczmy jednak jak wyglądają wyniki dotychczasowej pracy komisji konkursowej:

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego w ramach II naboru ofert, w dn. 13 lutego 2008 r. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o udzieleniu dofinansowania:

  • Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu opinii dotyczącej przeglądu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej. Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł.;
  • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu opinii „Wpływ proponowanych zmian obowiązujących dyrektyw o jakości paliw na polski przemysł rafineryjny” dotyczącej projektu dyrektywy KOM(2007) 18 wersja ostateczna. Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł.;
  • Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu opinii „Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie zmian systemu budżetowego: ocena skutków dla polskich przedsiębiorców” dotyczącej dokumentu Komisji Europejskiej „Reformowanie budżetu, zmienianie Europy” (SEC(2007) 1188 wersja ostateczna). Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł.

A w wyniku pierwszego naboru (DOC) dofinansowanie przyznano Fundacji „WWF-Polska – Światowy Fundusz na rzecz przyrody” "na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu opinii dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (KOM(2007) 51 wersja ostateczna). Kwota dofinansowania wynosi 7 699 zł".

W materiałach konkursowych (PDF) można przeczytać:

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że polskie organizacje społeczno-gospodarcze są w niezadowalającym stopniu zaangażowane w proces stanowienia prawa UE. Oznacza to ich nieporównanie mniejszą aktywność w stosunku do organizacji z pozostałych państw UE. Dotyczy to ich uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską (odpowiedzi na kwestionariusze, uczestnictwo w grupach eksperckich Komisji Europejskiej). Wiąże się również z zaangażowaniem na etapie tworzenia stanowiska Rządu wobec propozycji Komisji Europejskiej.

Wydaje mi się, że poza takim stymulowaniem "chęci współpracy" powinny pojawić się też jakieś działania "systemowe". Patrzę na stronę Urzędu i nawet po tej notatce widać, że materiały publikowane w ramach szeroko pojętego e-government są w formie mało dostępnej: dlaczego w DOC? Dlaczego nie można było tego opublikować w formie zwykłej strony www? Mnie się udało, a nie jestem urzędem komitetu integracji europejskiej... Te organizacje, co to mają być stymulowane w Polsce, i które tak mało chętnie biorą udział w konsultacjach, przecież one mniej więcej wiedzą jakie chcą wspierać zmiany. Serwisy internetowe organizacji pozarządowych pełne są już dziś różnych dyskusji, stanowisk, etc. Być może stymulowanie w podobny do powyższego sposób nie jest do końca celowe? Być może trzeba zacząć słuchać tego, co już zostało powiedziane, albo co wciąż pojawia się w rozproszonym środowisku internetowym?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Zatrudniciele z Lewiatana

dostają jeszcze publiczne pieniądze, aby zechcieli wyrazić opinię na temat swoich interesów. To się po prostu w głowie nie mieści!

Przecież sam Pan/Pani może wystąpić

VaGla's picture

Przecież sam Pan/Pani może wystąpić o takie dofinansowanie, dlaczego chce Pan/Pani piętnować działania kogoś, kto coś robi? To mi przypomina klasyczną sytuację "psa ogrodnika", który sam nie zje i drugiemu nie da.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>