Handel środkami wczesnoporonnymi ...jeśli uda się wyświetlić stronę

Ciekawe doniesienie: Prokuratura Rejonowa w Piasecznie prowadzi sprawę dotyczącą "nielegalnego handlu środkami wczesnoporonnymi przez internet". Prokurator rejonowy z Piaseczna poinformowała, że wie, iż istnieje konkretna strona, która taki handel umożliwia, ale prokuratura nie może jej "odwiedzić". Wiadomo też, że zlecono zebranie materiałów policji: "Prokurator zlecił policji wejście do internetu i wydrukowanie tych stron internetowych. Otrzymał odpowiedź, że mimo kilkakrotnych prób strony te nie chciały się wyświetlić". Udzielanie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży jest w Polsce zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W Kanadzie i Holandii "aborcja na życzenie" nie jest karana.

Nasz Dziennik w tekście Aborcyjna mafia ciągle bezkarna stawia w związku z tym pytanie: "Czy właściciele stron promujących nielegalną aborcję bronią się przed policją i prokuraturą, wprowadzając specjalne zabezpieczenia?" W cytowanym tekście znalazły się również informacje, że w prokuraturze trwa "faza czynności ustalających" oraz że nikomu nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów. Jak się wydaje - strony internetowe, o które chodzi w przypadku rozpoznawanym przez prokuraturę - hostowane są w Holandii i Kanadzie. Prokuratura ma wątpliwości, czy uda im się doprowadzić do ich zamknięcia. W Holandii i w Kanadzie dopuszczalna jest aborcja "na życzenie". Prokuratura zdaje sobie sprawę, że z tych krajów nie otrzyma pomocy prawnej, gdyż - aby otrzymać taką pomoc - również w tamtych krajach czyn ścigany w Polsce musiałby podlegać karze. A tak nie jest.

Zachęcam do lektury całego, wskazanego wyżej tekstu, gdyż opisuje problemy z jakimi na co dzień borykają się przedstawiciele organów ścigania, zderzający się z "rzeczywistością internetową".

Wedle przedstawicieli prokuratury handel środkami wczesnoporonnymi w internecie spełniałby znamiona przestępstwa z art. 152, § 2 kodeksu karnego. Zacytujmy cały ten przepis:

Art. 152.
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>