Sprawa definicji abonenta przed Trybunałem Sprawiedliwości

Do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z niezapewnieniem przez Polskę właściwego włączenia do prawa krajowego dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), a w szczególności zawartej w niej definicji abonenta.

Wcześniej pisałem o skardze, która wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko RP o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem właściwej transpozycji dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie).

Przypomnijmy też notatkę prasową z 27 czerwca (IP/07/888):

(...)
Dwie nowe sprawy, w których wysłano wezwanie do usunięcia uchybienia, dotyczą braku analizy rynku dla wsparcia istniejącej regulacji cenowej dla detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce oraz wskazania dostawcy usług powszechnych i mechanizmu finansowania usług powszechnych w Hiszpanii. Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia zostanie wysłane do Belgii, ponieważ niedawno przyjęte regulacje prawne dotyczące obowiązkowej transmisji (tzw. „must-carry” regime) nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy dotyczącej usług powszechnych (patrz IP/06/488).

Komisja skierowała także uzasadnione opinie do Łotwy (mechanizm notyfikacji), do Polski (niezależność Krajowego Organu Regulacyjnego), do Szwecji (prawo odwołania), do Belgii (taryfy specjalne), do Niemiec (system regulacji dotyczących obowiązkowej transmisji), do Cypru (prawa drogi), do Wielkiej Brytanii (brak pełnego spisu abonentów) i do Polski (informacje o lokalizacji abonenta dzwoniącego na numer 112).

W międzyczasie, Komisja zdecydowała o przekazaniu czterech spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sprawy te dotyczą Niemiec (tzw. „wakacje regulacyjne” i podwójna dominacja, patrz IP/07/889), Polski (definicja abonenta zgodnie z dyrektywą ramową) i Portugalii (brak pełnego spisu abonentów).
(...)

Sięgnij również do: Implementation and enforcement of the current rules, ale również The EU Telecoms Reform proposes a Single Market for 500 million consumers – Frequently Asked Questions i EU Telecoms: the Article 7 procedure, the role of the Commission and the impact of the EU Telecoms Reform - Frequently Asked Questions.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>