Konferencja GIODO: Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym

2007-10-22 10:00
2007-10-23 15:00
Etc/GMT+2

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję "Prawo do prywatności w społeczeństwie nadzorowanym" upamiętniającą 10. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2007 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Towarzyszyć jej będą warsztaty „Prywatność i media”, zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską, które pozwolą na przedyskutowanie aktualnych kwestii ochrony prywatności i danych osobowych w kontekście działalności dziennikarskiej i publicystycznej.

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie GIODO. Tam również program konferencji. Poniżej omówienie dówch dni:

Dzień pierwszy - 22 października 2007 roku
Podczas zaplanowanych na dzień 22 października 2007 r. trzech Sesji, poruszone zostaną tematy dotyczące nowych technologii - nowych możliwości nadzoru, Europejskich Systemów Informacyjnych, a także roli rzeczników ochrony danych osobowych w społeczeństwie nadzorowanym. Sesja pierwsza, skoncentruje się na aspektach związanych z nowymi technologiami i stwarzanymi przez nie możliwościami nadzoru, a poprowadzi ją Peter Schaar, Przewodniczący Grupy Roboczej Art. 29, w skład której wchodzą europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych. Podczas tej sesji prelegentem będzie m.in. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes PTK Centertel oraz Pan dr Paweł Fajgielski z I Katedry Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sesja druga, którą poprowadzi Pani Waltraut Kotschy, Członek Zarządzający Austriackiej Komisji Ochrony Danych Osobowych, będzie dotyczyć Europejskich Systemów Informacyjnych. Niezmiernie ważna w obecnych czasach rola rzeczników ochrony danych osobowych, którzy stoją na straży przestrzegania prawa do ochrony danych osobowych i prywatności w krajach europejskich, będzie tematem Sesji trzeciej. Konferencja zostanie podsumowana przez Pana Spirosa Simitisa, twórcy europejskiej idei ochrony danych osobowych, obecnie członka Krajowej Rady Etyki w Niemczech.

Dzień drugi - 23 października 2007 roku
Drugiego dnia obrad tj. 23 października 2007 r. odbędą się warsztaty "Prywatność a media", organizowane przy współudziale Komisji Europejskiej. Warsztaty pozwolą na przedyskutowanie aktualnych kwestii ochrony prywatności i danych osobowych w kontekście działalności dziennikarskiej i publicystycznej, a Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz urzędów do spraw ochrony danych osobowych z krajów Europejskich, zaktywizują uczestników warsztatów do rozważań nad ochroną danych osobowych osób publicznych oraz osób korzystających ze zdobyczy techniki, jaką jest Internet.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>