SIMIK - pracownicy MF nie są cudotwórcami

Temat systemu SIMIK był poruszany w tym serwisie nie raz. Ostatnio przy okazji relacjonowania przetargu na audyt. Dziś alarmuje wiceminister rozwoju regionalnego: SIMIK wciąż szwankuje, a rząd nie może wybrać firmy, która go naprawi.

O alarmie ministra Tomasza Nowakowskiego donosi dziś Gazeta.pl: "Jeśli nie uda się zmienić SIMIK, będziemy musieli z Unią negocjować przesunięcie terminu jego wprowadzenia. Od tego zależy, czy dostaniemy miliardy pomocy". Tam również wypowiedź p. Beaty Rudzkiej z departamentu instytucji płatniczych Ministerstwa Finansów "Robimy wszystko, aby było to jak najszybciej. Cudotwórcą jednak nie jestem".

Nie mamy sprawnego systemu elektronicznego monitorującego płatności z Unii. Podobno to za sprawą często zmieniających się ostatnio ministerstw i zmianami instytucji odpowiedzialnych za obsługę unijnych pieniędzy. ComArch SA się stara i usuwa błędy w 24 godziny. Wiadomo, że SIMIK juz kosztował ponad 12 mln zł. Ciekawa niezwykle jest informacja, którą przedstawił ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", p. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek: "Obserwujemy, że w niektórych instytucjach tworzy się własne systemy informatyczne do podziału pieniędzy z Unii. Tak było choćby w Ministerstwie Gospodarki". A więc resortowość informatyzacji ma się dobrze.

MIMIK kwietniu o SIMIK wypowiedziała się Najwyższa Izba Kontroli. Wyniki tej kontroli dostępne są w BIP NIKu: Wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

...NIK jako nierzetelne oceniła niewdrożenie przez MF systemu informatycznego monitoringu i kontroli finansowej (SIMIK) dla ZPORR, co utrudniało monitorowanie i zarządzanie procesem wdrażania ZPORR oraz powodowało problemy w realizacji zadań przez urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i kontrolę skarbową...

Na stronie Ministerstwa Finansów w dziale poświęconym SIMIK'owi, w odniesieniu do programu "Generator Wniosków" można przeczytać następujący komunikat:

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że funkcja sumy kontrolnej wniosku w aplikacji Generator Wniosków została zaimplementowana w celu wprowadzenia prostej metody weryfikacji, czy wersja elektroniczna i papierowa wniosku są tożsame. W przypadku identycznej wartości sumy kontrolnej na obu wnioskach (w postaci elektronicznej i papierowej) można z bardzo dużym prawdopodobieństwem zakładać, że obie wersje wniosku posiadają taką samą treść. Jednakże ze względu m. in. na specyficzne funkcjonowanie różnych podzespołów komputerowych (np. procesory firm Intel i AMD), zaimplementowane środowiska systemowe (wersje systemu operacyjnego, aplikacji, opcje ustawień regionalnych, jak również wykorzystywanych w systemie stron kodowych), oraz bardzo specyficzne konfiguracje ustawień i stosowanych zabezpieczeń programowych komputera, na którym wniosek przygotowano i wydrukowano oraz innego komputera, na którym następnie dokonano jego edycji, wyświetlona suma kontrolna może różnić się od pierwotnej. Wówczas należy treść wniosków zweryfikować na podstawie jego zawartości merytorycznej...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>