Uzupełnienie zapisów jest zmianą regulaminu - twierdzi UKE

Jest zamieszanie związane z nowym/uzupełnionym regulaminem PTC. Wraz ze zmianą regulaminu każdy użytkownik (abonent) może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia konsekwencji - takie jest stanowisko Anny Streżyńskiej, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego to takie interesujące? Ano dlatego, że w regulaminie nie zmieniono np. stawek, a dopisano jeden akapit. PTK twierdzi, że wprowadzone uzupełnienie nie jest zmianą warunków umowy zawartej między operatorem a abonentem. I tu jest spór: czy uzupełnienie regulaminu jest jego zmianą, która jest podstawą do rozwiązania przez nich umowy... np. bez płacenia kary za aparat telefoniczny zakupiony po promocyjnej cenie...

Wprowadzenie do problemu można przeczytać w tekście Gazety Wyborczej UKE: Abonenci mogą zerwać umowy z Erą: "Od kilku dni do abonentów PTC docierają listy z informacją od operatora, że regulamin świadczenia usług został uzupełniony. W dziesiątkach paragrafów spisanych drobnym druczkiem nie wprowadzono żadnej zmiany dotyczącej np. stawek, dopisano za to akapit "postępowanie reklamacyjne". To jednak wystarczyło, by PTC znalazło się na celowniku regulatora rynku".

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiła się notatka Zmiana regulaminu PTC - informacje dla Abonentów, w której czytamy:

1. Jak już zostało wskazane w Stanowisku Prezesa UKE z dnia 22 marca 2007 r. zgodnie z art.59 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne każda zmiana regulaminu, niezależnie od nazewnictwa stosowanego przez operatora (w przypadku PTC Sp. z o.o. zmiana regulaminu określona została jako „uzupełnienie zapisów”) jest zmianą regulaminu, która w przypadku braku jej akceptacji daje Abonentowi prawo do wypowiedzenia umowy, a operatorowi nie przysługuje wobec Abonenta roszczenie odszkodowawcze.

2. Mimo jasno brzmiących przepisów prawa w tym zakresie Abonenci powinni zdawać sobie sprawę z faktu, iż PTC Sp. z o.o. może dokonywać odmiennej interpretacji przepisów i naruszając je żądać od Abonenta zapłacenia kary w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu braku akceptacji zmian w regulaminie.

3. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy pamiętać, że:

  • PTC Sp. z o.o. nie ma uprawnienia do żądania od Abonenta uzasadnienia, z którym zapisem zmienionego Regulaminu się nie zgadza – to Spółka jednostronnie zmienia warunki świadczenia usług, a druga strona ma prawo się z tym nie zgodzić;
  • Jeżeli Abonent wypowie umowę może spotkać się z roszczeniem ze strony operatora o zapłatę kary umownej. Wówczas możliwe są dwie drogi postępowania:

a) Abonent może zapłacić kwotę kary umownej, a następnie dochodzić jej zwrotu od Spółki:

  • w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE na wniosek konsumenta. UWAGA! Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego;
  • przed Stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE. UWAGA! Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na polubowne zakończenie sporu odstępuje się od rozpatrzenia sporu;
  • w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym.

b) Abonent może uchylić się od zapłaty kary. PTC Sp. z o.o. będzie wówczas mogła wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o zapłatę dochodzonej kwoty kary.

4. W przypadku sporu konsumenta z operatorem, który nie wyraził zgody na mediację lub sąd polubowny, konsument może uzyskać pomoc prawną w organizacjach konsumenckich lub u Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) w powiatach oraz miastach na prawach powiatu działa Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Rzecznik m.in. świadczy nieodpłatne poradnictwo prawne dla konsumentów, może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów. Może (ale nie musi) wytaczać powództwa na rzecz konsumentów i wstępować (za zgodą konsumenta) do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Art. 59 Prawa telekomunikacyjnego

VaGla's picture

Wypada jeszcze przywołać wskazany wyżej - w notatce UKE - art. 59 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (z ust. 2 tego przepisu wynika, że abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy; przepisy mówią o "każdej zmianie", a zmianą będzie też "uzupełnienie" - bo przecież regulamin należy traktować jako spójną całość):

Art. 59.
1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, podanym do publicznej wiadomości i dostarczanym nieodpłatnie abonentowi wraz z umową o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także na każde jego żądanie.

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powiadamia abonenta o każdej zmianie w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

3. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do przedłożenia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, w terminie przez niego określonym oraz każdorazowo po dokonaniu w nim zmian.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Zmiana to zmiana

Moim zdaniem PTC Era jest na przegranej pozycji. Tak jak mówi przytoczony ustęp 2 art. 59 Prawa Telekomunikacyjnego - abonent powinien być poinformowany o każdej zmianie, bo regulamin jest to całość.

Era powinna lepiej traktować swoich klientów, bo tutaj pokazali że przy pomocy "uzupełnień" i innych matactw chcą zamydlić oczy klientów i odwrócić uwagę od faktycznej czynności - zmiany regulaminu.

Ja złożyłem już pisma z wymówieniem moich 2 umów, które miałem w Erze. I to nie dlatego, że jestem niezadowolony z ich usług, ale dlatego, że chcę dać im do zrozumienia, że nie dam się traktować jak bezmyślna masa, której można wmawiać, że "białe jest czarne" ;-)

Brawa dla UKE za czynny udział w tej sprawie oraz jasne przedstawienie swojego stanowiska (podobnie jak UOKiK), przez co niezdecydowani klienci mogli wyrobić sobie stanowisko w tej sprawie - mam na myśli ocenę sytuacji przez urzędy, które - w odróżnieniu od Ery - stoją po stronie klientów.

Witam i pozdrawiam

Witam i pozdrawiam serdecznie.
Mam pytanie w tej sprawie.
Otrzymałem informację o zmianie regulaminu wraz z ostatnią fakturą.
Ile mam czasu - czy jest jakiś termin - na wypowiedzenie umowy?

Rozumiem, że telefon zakupiony po promocyjnej cenie pozostanie w moim posiadaniu.

Mam bardzo niemiłe przejścia z tym operatorem - telefonu, który zepsuł się 5 dni po zakupie nie chciano mi wymienić na nowy. Oczywiście kontaktowałem się z Federacją Konsumentów, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów etc. Wszędzie uzyskałem informację, że sprzedawca nie musi wymieniać towaru na nowy, gdy uzna, że wymiana będzie droższa od naprawy. Po drodze próbowano mnie wysłać do serwisu producenta i wcisnąć, że to od serwisu zależy ewentualna wymiana. Po dwóch (z kawałkiem) miesiącach telefon wymieniono (w międzyczasie raz wrócił do mnie z wyeliminowaną jedną i pozostawioną drugą usterką).

Jak widać z przyjemnością rozstanę się z firmą traktującą w ten sposób klienta.

PS Serwis bardzo sobie chwalę - bardzo ważna i porządnie wykonana robota. Życzę wszystkiego najlepszego.

Jeszcze raz ja

Dowiedziałem się, że mam 30 dni od daty otrzymania pisma o 'uzupełnieniu' na wniesienie własnego pisma.

I jeszcze poprawka do PS-um z poprzedniej wypowiedzi - chwalę oczywiście serwis VaGla :)

Ciąg dalszy

Po zerwaniu umowy otrzymałem od PTC pismo z podtrzymaniem stanowiska operatora ('nie zmiana - uzupełnienie'). Pogrozili konsekwencjami (900pln/numer). Dali szansę na nawrócenie (cofnięcie decyzji o rozwiązaniu - zapominają o sprawie).

"Abonentowi nie przysługuje prawo do braku zgody na ich (przepisów) wprowadzenie do regulaminu, gdyż sytuacja prawna abonenta nie ulega zmianie".

Przekazuję pismo do prawnika i zobaczymy, co się będzie dalej działo.

prosze mi pomóc

"Dowiedziałem się, że mam 30 dni od daty otrzymania pisma o 'uzupełnieniu' na wniesienie własnego pisma." czy to jest prawda? tzn że niemoge juz wypowiedieć umowy z era jeżeli przekroczyłem termin 30 dni?

Reklamacja i co dalej ....

Witam
Mam w Era dwa telefony(abonament). Chce rozwiązać z ERA umowę ale nie wiem czy nie będę miał z tego tytułu jakiś problemów (sąd,kara pieniężna). Sprawa jest dość dziwna bo nie dostałem nawet tego nowego regulaminu ani z fakturą ani inną drogą (listownie,mail). O całej sprawie dowidziałem się z internetu. Właśnie te lekceważenie klienta jest tu głównym powodem dla którego chce tę umowę rozwiązać, a jako podstawę prawną wykorzystam zmianę regulaminu. Mój okres rozliczeniowy to 13 dzień każdego miesiąca. Około 18-19 dnia każdego miesiąca faktura za usługi telekomunikacyjne jest u mnie w domu. Pani z BOA (biuro obsługi abonenta) twierdzi że musiałem dostać a jak nie dostałem to mogę sobie ściągną z ich strony internetowej. Nie zmienia to jednak faktu że gdybym sam nie znalazł informacji w internecie to nie dowiedział bym się o zmianach. Jak mogę rozwiązać umowę z ERA i czy nie pociągnie to za sobą dużych konsekwencji.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Paweł Gajda

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>