"Prawo wobec nowych technologii" - konferencja WPiA UW

Wydział Prawa i Administracji UWJuż za kilka godzin, 2 marca 2007 r. (piątek), odbędzie się VIII konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tym razem na temat "Prawo wobec nowych technologii" (Aula A.2 i A.3, Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4). Program zapowiada się ciekawie.

Program konferencji podaję za stroną konferencja.wpia.uw.edu.pl:

godz. 9.00
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

godz. 9.15
Wprowadzenie do konferencji
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego: Innowacyjna gospodarka - wyzwanie dla Uniwersytetu

godz. 9.30-11.30
Sesja I - Prawo wobec nowoczesnych technologii

 • dr Anna Rosner (Instytut Historii Prawa): Nowe technologie w kształtowaniu postaw społecznych wobec prawa.
  Prasa Księstwa Warszawskiego wobec propagandy
 • prof. dr hab. Marek Zubik (Instytut Nauk o Państwie i Prawie): Nowe technologie jako wyzwanie i zagrożenie
  dla prawa, statusu jednostek i państwa
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie): Działalność gospodarcza w nowych technologiach a granice prawa
 • dr Przemysław Konieczniak (Instytut Prawa Karnego): Pojęcie godności ludzkiej a zastosowanie nowych technologii wobec człowieka
 • dr Piotr Karwat, dr Maciej Ślifirczyk (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych): Czy prawo podatkowe hamuje rozwój
  nowoczesnych technologii?

Dyskusja

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

godz. 12.00 – 14.00
Sesja II – Prawo w cyberprzestrzeni

 • prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska (Instytut Prawa Międzynarodowego): Zagadnienia prawnomiędzynarodowej
  regulacji zarządzania cyberprzestrzenią
 • dr Adam Bodnar (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych): Ochrona dobrego imienia i prywatności a zniesławienie
  przy wykorzystaniu internetu na przykładzie orzecznictwa ETPC
 • prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier (Instytut Historii Prawa): Wolność słowa w Internecie – orzecznictwo Sądu Najwyższego USA
 • dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Instytut Prawa Cywilnego): Naruszenie znaków towarowych w internecie
 • dr Anna Walczak-Żochowska (Instytut Prawa Karnego): Internet a seksualne wykorzystanie dzieci

Dyskusja

godz. 14.00 – 15.00 Przerwa na lunch

Sesja posterowa (w czasie przerwy)

 • prof. dr hab. Ewa Gruza (Instytut Prawa Karnego): Nowoczesne technologie w identyfikacji człowieka
 • dr Remigiusz Kaszubski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych): Znaczenie prawa dla rozwoju i wykorzystania nowoczesnej technologii
 • dr Przemysław Konieczniak (Instytut Prawa Karnego): Eksperyment, eksperyment medyczny na człowieku, badania kliniczne
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Instytut Prawa Karnego): Fałszerstwo testamentu (analiza przypadku) - nowoczesna technologia na usługach sprawcy i biegłego

godz. 15.00 – 17.00
Sesja III – Wybrane zastosowania nowoczesnych technologii i ich prawne znaczenie

 • prof. dr hab. Jan Błeszyński (Instytut Prawa Cywilnego): Prawo autorskie wobec nowych możliwości korzystania z utworu
 • dr Małgorzata Błaszczyk (Instytut Prawa Karnego): Prawnokarne środki ochrony własności intelektualnej a nowe technologie
 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Instytut Prawa Karnego): Dowód naukowy przed sądem
 • dr Michał Fajst, mgr Paweł Waszkiewicz (Instytut Prawa Karnego): System elektronicznego nadzoru skazanych
 • dr Jacek Petzel (Instytut Nauk o Państwie i Prawie): Komputerowe systemy wyszukiwania informacji prawnej a potrzeby ich użytkowników

Dyskusja

godz. 17.00
Podsumowanie konferencji
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

godz. 17.15 Zakończenie konferencji. Lampka wina

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>