Nowela autorskiego przyjęta przez rząd

W czasie posiedzenia w dniu 20 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zobaczymy jak to będzie. Rząd stara się znowelizować ustawę w taki sposób, by wypełnić lukę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia zeszłego roku. Przedmiotem nowelizacji jest zatem problematyka Komisji Prawa Autorskiego. Co prawda mowa jest o równowadze i o tym, że w komisji będą też reprezentowani "użytkownicy utworów", to jednak - jak się wydaje - chodzi tu raczej o organizacje nadawcze, nie zaś o ich słuchaczy...

W notatce po Radzie Ministrów czytamy:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
W projekcie utrzymano dotychczasowy sposób powoływania przez ministra arbitrów Komisji Prawa Autorskiego, rozszerzając jednak listę uprawnionych do zgłaszania kandydatów o reprezentantów użytkowników korzystających z utworów lub przedmiotów objętych prawami autorskimi. Projekt honoruje zasadę równowagi w stosunkach między użytkownikami a organizacjami zbiorowego zarządzania. Chodzi o np. o nadawców radiowych i telewizyjnych oraz operatorów sieci kablowych. Członkowie komisji powoływani będą na trzyletnią kadencję, a ich lista będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Z grona 40 członków komisji zostanie wybrany pięcioosobowy skład orzekający, którego zadaniem będzie zatwierdzenie cennika dotyczącego wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Zachowano równą proporcję między przedstawicielami właścicieli praw a nadawcami. Piąta osoba (przewodniczący) zostanie wybrana przez zespół orzekający. Jeśli przewodniczący nie zostanie wybrany w tym trybie, wskaże go minister kultury i dziedzictwa narodowego. Nowelizacja ustawy wynika z zakwestionowania w styczniu 2006 r. przez Trybunał Konstytucyjny trybu postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawach zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów artystycznych lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem.

Podobne doniesienia i komentarze gromadzę w dziale prawo autorskie niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>