338.970.000

Dziś Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 338.970.000 zł. TP na to, że "Twoje osobiste konto w TP jest niedostępne do czwartu 22.02.2007 do godz. 08:00. Niedostępność Twojego konta związana jest z modyfikacjami systemów informatycznych TP".

To taki żarcik z tym "co na to TP". Wszedłem oczywiście, żeby zobaczyć w serwisie prasowym Telekomunikacji Polskiej jaki wypuszczono komunikat prasowy po tym, gdy Prezes UKE nałożyła karę za niewypełnienie:

  • obowiązku regulacyjnego w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia Cennika usługi neostrada tp oraz Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp, obowiązujących od dnia 15 lutego 2007 r., które to dokumenty w swoich postanowieniach obejmują w szczególności opłatę za usługę utrzymania łącza tp;
  • obowiązku regulacyjnego w zakresie określenia ceny usługi utrzymania łącza tp na podstawie kosztów jej świadczenia oraz wymagań dotyczących ustalenia ceny za tę usługę, o których mowa w art. 61 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. wymogu stosowania przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów ustalenia ceny usługi utrzymania łącza tp
  • .

Screenshot serwisu TP SA

"Niedostępność Twojego osobistego konta w TP" - screenshot internetowego serwisu TP SA z dnia dzisiejszego. Nie działają mi żadne linki w tym serwisie. Nie wiem co i jak. Nie działa też link do "serwisu prasowego"

Notatka dotycząca hmmm.. dużej kary dla TP SA dostępna jest na stronach UKE. Do notatki załączono również plik PDF, a w nim zestawienie dotychczas wydanych decyzji Regulatora o nałożeniu kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie wypuszczono :-)

Nie wypuszczono żadnego komentarza. Sztab siedzi w oblężonej twierdzy na Twardej i liczy mozliwe prawdopodobieństwo możliwych wariantów. Cała moc obliczeniowa wszystkich serwerów , w tym i WWW, została zarekwirowana na potrzeby sztabu :-)

oj, jak sie ciesze

mmajchrzak's picture

:)taaaaka dobra wiadomość przed snem, a co do niedzialajacego serwisu tp, byc moze serwery podpiete sa pod neostrade i skonczyl im sie transfer w tym miesiacu... ehh.. 388M złotych, wykonczyc tp -- bezcenne :)

No i powoli ten serwis - pod

No i powoli ten serwis - pod względem poziomu komentarzy - zmienia się z forum nieprzymierzając Onetu, czy czegoś podobnego. A zastanowił się ktoś z Was, czy kara pieniężna to właściwy sposób prowadzenia działań regulacyjnych? A może by tak wreszcie pomyśleć o egzekwowaniu postanowień decyzji i ofert ramowych? Kara ma to do siebie, że - po pierwsze - wzmaga agresję ukaranego. Po drugie, kara przekłada się zawsze na abonentów - jak już karać, to zarząd, a nie firmę! A po trzecie, odnoszę nieodparte wrażenie, że cała ta kara była jednym wielkim przedstawieniem medialnym - począwszy od samego ogłaszania od 2 miesięcy, "że się ukarze", a skończywszy na ceremonii podpisania decyzji...

Zgadzam się w pełni

Oczywiście w kwestii merytorycznej, a nie w tym, w co przeobrażają się komentarze.
Jeśli chodzi o karę nałożoną na spółkę akcyjną, to w rzeczywistości nie wiadomo, kogo ona dotyka. Oczywiście, że spółka musi zapłacić, oczywiście, że jest to jakiś ubytek w jej mieniu (w tym przypadku znaczny) ale dotknie co najwyżej akcjonariat i to też nie jako szkoda poniesiona, a ewentualna utrata zysku z dywidendy. Jest moim zdaniem różnica między "wyłożyć z własnej kieszeni" a "nie zarobić".
Odpowiedzialny za działania spółki jest zarząd i to członkowie zarządu powinni być odpowiedzialni za tego typu działania, przynajmniej w pewnych okolicznościach. Myślę, że akurat w tym wypadku lepszy skutek miałaby np. kara po 50.000 zł nałożona na członków zarządu, niż te miliony na spółkę.
Oczywiście, że spółka ma osobowość prawną, ponosi odpowiedzialność cywilną, zaciąga zobowiązania itd. Ale gdzieś tam, na końcu (albo początku) tego łańcucha decyzyjnego jest jedna lub kilka osób fizycznych...

2 x kara

W blogu Anny Streżyńskiej jest komentarz na temat karania za pomocą pieniędzy; tu taki dłuższy cytat:

Podstawowym środkiem egzekucji jest nakładanie kar finansowych. Nie jest to najlepszy środek egzekucyjny, ponieważ nie wiedzie do celu, jakim jest uzyskanie konkretnego stanu rzeczy (na przykład, w przypadku nadmiernie wygórowanej ceny za jakąś usługę wolałabym móc tę cenę obniżyć niż nałożyć karę). Ponadto, kara nie podlega natychmiastowemu wykonaniu (jako jedyna z decyzji regulacyjnych) i w związku z tym nieraz mijają dwa lub trzy lata do jej uprawomocnienia. Poza tym, kara nie jest zbyt elastyczna. Nie ma na przykład przepisu, który pozwoliłby na nałożenie kary za każdy kolejny dzień naruszenia aż do jego usunięcia – tak żeby jedynie od przedsiębiorcy zależało, jaki będzie ostateczny jej wymiar. Prawo nie pozwala też na odstąpienie od ukarania, np. z uwagi na natychmiastową poprawę i usunięcie naruszenia, czy znikomą szkodliwość. Niestety, jest to w praktyce jedyny środek, który w ogóle jakoś działa. [podkr. moje] Dlatego też stosowanie tego rodzaju egzekucji musi być przemyślane. Po pierwszych doświadczeniach opublikowaliśmy dokument, który zawiera politykę nakładania kar. Uważam, że jest to dokument, który zapewnia przejrzystość co do sposobu, w jaki regulator ocenia przewinienie i nakłada karę, szczególnie w zależności od powagi naruszenia, a także w zależności od tego, czy mamy do czynienia z uporczywą recydywą.

http://annastrezynska.blog.onet.pl/2,ID175324471,index.html

A TP w końcu się odetkałą i stwierdziła, że "Kara za koszt utrzymania łącza jest bezpodstawna i absurdalnie wysoka":

http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/serwis_prasowy/informacje_prasowe?_a=611301

Reakcje w prasie po ukaraniu TP

VaGla's picture

Gazeta Wyborcza w tekście TP: Nie ustąpimy w sprawie internetu: "TP SA rozsierdziła ogłoszona w środę rekordowa kara w wysokości 339 mln zł. Za co? Pod naciskiem Streżyńskiej TP SA rozdzieliła co prawda od 15 lutego usługi internetu i telefonii, tak by użytkownik Neostrady nie musiał opłacać też abonamentu telefonicznego za co najmniej 50 zł, ale spółka zażyczyła sobie w zamian opłaty "za utrzymanie łącza" - 36,6 zł.". Rzeczpospolita w tekście TP SA broni się przed megakarą: "Operator najpierw poprosi urząd o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ten prawie na pewno podtrzyma swoją decyzję i odeśle sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd zatwierdzi bądź odrzuci decyzję o karze. Od orzeczenia SOKiK przysługuje apelacja, a na końcu ewentualnie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. TP zapewnia, że jest w stanie w razie potrzeby odwołać się jeszcze dalej - do europejskiego sądu w Luksemburgu".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Retoryczne pytanie

Czy TPSA zapłaciła jakąkolwiek z dotychczas nałożonych na nią kar? Chyba komentarz zbyteczny. Rozbudowała swoją sieć kiedy była państwowym molochem za pieniadze podatników i w niejasny sposób została sprzedana francuzom i teraz drenuje nasze kieszenie. Mamy chyba najdroższe usługi telefoniczne w europie i ta kara nic nie zmieni bo bardzo wątpię aby TPSA kiedykolwiek ją zapłaciła.

kary..

Tak, TPSA zapłaciła te oto kary :-)

Kary nałożone przez UKE (URTiP) - dół strony www

Pozdrawiam!

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>