Pokażcie źródła!

Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy wydał orzeczenie (BGH, orzeczenie z 2 maja 2002 roku), w którym stwierdził, że powód może żądać dostępu do źródeł programu komputerowego jeśli zachodzi podejrzenie naruszenia prawa autorskiego. Podstawą prawną jest § 809 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), który mówi, że powód jest uprawniony do zapoznania się z materiałami, do których nie ma dostępu, jeśli taki dostęp ułatwi mu udokumentowanie powództwa (w wolnym tłumaczeniu). Na gruncie polskiego prawa cywilnego procesowego takie możliwości dawałby art. 235 kpc i następne... [BMCK]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>