GIODO bada sytuację prawną internetowych list agentów

Na fali ostatnich wydarzeń związanych z przeszłością niektórych osób Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawdza, czy zamieszczanie list "konfidentów PRL-owskich służb specjalnych" w internecie nie jest łamaniem prawa. GIODO sprawdza też, czy takie publikacje leżą w kompetencjach GIODO. Warto zauważyć, że internet jest trnasgraniczny, a poza przepisami o ochronie danych osobowych system prawa przewiduje również ochronę prywatności i innych dóbr osobistych (ochrona dóbr osobistych na zasadach przewidzianych w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego).

Rzeczpospolita w artykule Inspektor śledzi listy współpracowników: "Generalny inspektor ochrony danych osobowych właśnie zainteresował się listą, którą w Internecie umieścił gorzowianin Sławomir Wieczorek, były działacz opozycji. Wieczorek listę nazwał "Wykazem niektórych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych"". Już poprzedni GIODO, dr Ewa Kulesza, interesowała się publikowaniem "list agentów" w serwisach internetowych. Rzepa pisze o tym: "Nie miała żadnych zastrzeżeń do takiej działalności: chociaż stowarzyszenia publikujące dane osobowe w Internecie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych, to ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej umożliwia tym, którzy zostali uznani za pokrzywdzonych, publikowanie danych tajnych współpracowników SB".

Warto przyjrzeć się praktyce GIODO w zakresie danych osobowych publikowanych na stronach internetowych. W decyzji GI-DEC-DS-252/06/676,677 z dnia 12 lipca 2006 r. Generalny Inspektor nakazał np. "prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AMN, z siedzibą (...) usunięcie ze strony internetowej www.xxx.pl danych osobowych Pana AB zam. (...) w zakresie wykonywanego zawodu (informatyk) i informacji o niekaralności". Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Prezesa Zarządu pewnej Spółki Akcyjnej (GI-DP-024/1300/06 z dnia 24 lipca 2006 r.) o dostosowanie procesu przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pomocą formularza rejestracyjnego - dostępnego na stronie internetowej, do wymagań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 9 lutego 2004 r. GIODO wydał decyzję GI-DEC-DS-28/04 dotyczyącą udostępnienia danych osobowych użytkowników portalu internetowego, przeciwko którym Skarżący zamierza wszcząć postępowanie sądowe (Spółka wniesiosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Jest Decyzja GIODO z dnia 3 listopada 2005 r., nr GI-DEC-DS-364/05, w sprawie wniosku o nakazanie Spółce, usunięcia danych osobowych Skarżącego, przetwarzanych przez Spółkę w związku z korzystaniem przez Skarżącego z internetowego serwisu aukcyjnego. Jest Decyzja GIODO z dnia 30 lipca 2004 r. (GI-DEC-DS-156/04) nakazująca usunięcia udostępnionych na stronie internetowej danych osobowych na tzw. „Liście osób atakujących...”

Warto też zapoznać się z materiałami GIODO dotyczącymi spraw abstrakcyjnych (zgromadzone są takie materiały w dziale Pytania i odpowiedzi serwisu Generalnego Inspektora).

To tylko niektóre z dostępnych materiałów. Ja się zastanawiam nad obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych, którym podlegają serwisy "randkowe". Tam nawet orientacja seksualna jest zbierana czasem...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>