I po konkursie na System Informacji Schengen

Za wdrożenie SIS odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonanie polskiego komponentu systemu (Krajowy System Informatyczny) powierzono Komendzie Głównej Policji (KGP). KGP zaś ogłosiła konkurs na projekt SIS. Konkurs rozstrzygnięto, zaś arbitrzy go unieważnili (sygn. UZP/ZO/03006/06 i UZP/ZO/0-3017/06).

Przed oddaniem realizacji SIS w ręce Policji, zmieniała się nieco koncepcja, o której traktował Masterplan (por. MasterPlan SIS II i VIS PL).

Niedawno (18 grudnia) Mariusz Zielke w Pulsie Biznesu relacjonował: "...Nagrodą w konkursie jest wyłączność na negocjacje umowy na wdrożenie systemu o wartości 50 mln zł. Już na wstępnym etapie pojawiły się wątpliwości — czy w ramach prawa zamówień publicznych można na taki projekt ogłosić konkurs, czy też procedura powinna być inna (przetarg nieograniczony lub ograniczony). Potem okazało się, że warunki postawione przed oferentami (głównie terminowe) są nierealne. Stąd właściwie wszyscy potencjalni oferenci krajowi zastanawiali się, czy warto składać oferty i nieoficjalnie twierdzili, że tylko jedna firma może projekt wykonać. Chodzi o HP, który realizuje SIS europejski i może wdrożyć u nas gotowe rozwiązania. Mimo wątpliwości oferty w konkursie złożyło pięć konsorcjów. Tak jak przewidywano, wygrał HP. Punktacja jednak wyglądała zaskakująco z powodu firmy Wasko, która wyceniła bardzo nisko swoje usługi..."

Dziś zaś temat podejmuje Rzeczpospolita w tekście Rozpisanie konkursu nie może zastąpić przetargu. Konkurs na projekt Krajowego Rejestru Informatycznego wraz z centralnym węzłem polskiego komponentu Systemu Informatycznego Schengen II (SIS II) unieważniono. Cytowany jest tam przewodniczący zespołu arbitrów Mirosław Martyn: "Zamawiający przewidział, iż zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie dotyczyło budowy, w skład której wejdzie również dostawa sprzętu w postaci serwerów itp. W takim wypadku nie można mówić o opracowaniu pracy konkursowej. Zakres konkursu określa art. 110 prawa zamówień publicznych. Dotyczy on dzieła, które ma charakter niematerialny, tymczasem dostawa sprzętu dotyczy przedmiotów materialnych"...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>