MasterPlan SIS II i VIS PL

Chyba warto przypomnieć, że w dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Ministrów zatwierdziła Program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) wersja 3.1 (MasterPlan SIS II i VIS PL), przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak czytamy na stronie MSWiA:

Dokument przedstawia sposób realizacji Programu umożliwiający terminowe wywiązanie się Polski ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie gotowości do pełnego uczestnictwa w strefie Schengen.

Jednym z ważniejszych warunków niezbędnych do wstąpienia do strefy Schengen jest utworzenie sprawnie działającego (technicznie i organizacyjnie) Polskiego Komponentu Systemu Informacyjnego Schengen oraz pozytywne przejście procesu ewaluacji. Aby to umożliwić, niezbędna jest realizacja celów operacyjnych Programu, tj.:

  • zapewnienie zgodności polskiego prawa z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II i VIS;
  • dostosowanie systemów teleinformatycznych użytkowników instytucjonalnych w sposób, który zapewni współpracę z SIS II i/lub VIS (w tym przeszkolenie użytkowników końcowych);
  • zbudowanie Krajowego Systemu Informacyjnego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS oraz utworzenie komórek realizujących zadania Biura SIS i VIS oraz SIRENE.

Realizacja tych zadań tworzy podstawę dla uzyskania pozytywnej decyzji Rady UE, która jest warunkiem koniecznym zniesienia kontroli granicznej z innymi Państwami Stronami Układu z Schengen.

Masterplan dostępny jest online w formacie PDF.

W dokumencie czytamy m.in.:

Podstawą prawną rozpoczęcia prac nad budową komponentu informatycznego, który w zamierzeniu ma być podstawą do włączenia Polski do Systemu Informacyjnego Schengen jest ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym z dnia 6 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami.

Ustawa o KSI definiuje Krajowy System Informatyczny jako „prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.”. W ustawie określony jest zakres danych, które będą wprowadzane do KSI, a także organy uprawnione do dostępu do danych oraz mające obowiązek przekazywania danych. Przewidziano także przepis wchodzący w życie 7 dni po włączeniu Rzeczypospolitej Polskiej do Systemu Informacyjnego Schengen, wskazujący ministra właściwego ds. wewnętrznych jako organ, który będzie dokonywał zgłoszenia do SIS danych określonych w ustawie, na wniosek wskazanych tam organów (art.40b ustawy o KSI).

MasterPlan ma 62 strony (dokument zabezpieczony jest niestety hasłem, dzięki czemu trzeba się namęczyć, żeby zacytować wygodnie fragment), ale warto przeczytać.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Bez hasla

Tomasz Rychlicki's picture

Ja mam bez hasla wersje jak chcesz. :)

hasła...

Hasła na dokumenty pdf generowane przez naszą administrację to nic więcej, jak nadużywanie istniejących DRM. Utrudnianie przeklejania to stary mechanizm, za którego obchodzenie próbowano skazać rosyjskiego programistę D. Sklyarova - na szczęście go w miarę szybko uwolniono.

Ten przykład pokazuje, że danie każdemu do ręki narzędzi do utrudniania życia innym skutkuje nawet restrykcjami na dokumentach, które przecież powinny swobodnie krążyć między zainteresowanymi stronami. Ostatnio miałem podobny problem bodajże z planem pracy rządu (ale nie mam 100% pewności, czy to właśnie o ten dokument chodzi). To jakaś paranoja, że nie jestem w stanie skopiować fragmentów tekstu, który jest udostępniony po to, żeby sobie z niego robić wypiski.

Na szczęście DRM na PDF jest olewany przez większość oprogramowania linuksowego - o jego ciągłym stosowaniu dowiedziałem się przez przypadek, kiedy zamiast xpdf użyłem Adobe Acrobat Readera...

ł

II etap

Właśnie odbyły się testy systemu:

Baza danych śledczych SIS II – mimo odmiennych opinii ekspertów – przetestowana z powodzeniem

Jak wynika z dalszych dokumentów rundy eksperckiej, uznania SIS II za udany system odmówili eksperci z Austrii, Francji i Niemiec, ponieważ czasy odpowiedzi systemu bazodanowego były niezadowalające. Tak czy owak SIS II może być dalej instalowany. Do tej pory prace nad SIS II kosztowały 60 milionów euro.

nie na temat

Rozumiem, że to nie na temat, ale przy okazji, czy istnieją jakieś symulacje, ile społeczeństwa tracą wskutek działań przestępczych, ażeby uzasadniać tracenie podatków z drugiej mańki na jakiegoś typu unowocześnienia w aparacie ścigania przestępców? Nie podważam tu bynajmniej SIS II, o którym wiem niewiele (i wyobrażam sobie, że zarówno finansują, jak i budują to bardziej te inne narody europejskie), tylko jako nie-prawnik chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją w Internecie jakieś godne polecenia publikacje na temat zarówno konstruowania budżetu Państwa, jak i resortu spraw sprawiedliwości? Czy może jest to miks światopoglądu rządzącej partii/koalicji z doświadczeniem i wyczuciem kierowniczym wyznaczonych osób? A może po prostu powinienem udać się na studia prawnicze+socjologiczne+politologiczne i wówczas bym wiedział, jak wielkimi wyzwaniami cywilizacji są walka z terroryzmem, ksenofobią i przemocą wobec kobiet? ;)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>