Konsultacje w sprawie dyrektywy 1997/7/WE - można przesłać uwagi do UOKiK

Jak informowałem niedawno (por. Jak implementowano dyrektywę chroniącą konsumentów przy umowach zawieranych na odległość?) trwają konsultacje społeczne związane z przeglądem regulacji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich pod kątem dyspozycji art. 14 dyrektywy 1997/7/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą, dla zapewnienia wyższego poziomu ochrony konsumentów, przyjąć bądź utrzymać w mocy surowsze przepisy, o ile są zgodne z traktatem. Do konsultacji dołączył również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W komunikacie na stronie UOKiK czytam: "W związku z Komunikatem Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w sprawie wykonania Dyrektywy 1997/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie uwag oraz propozycji do wskazanego dokumentu, a w szczególności udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym do niego kwestionariuszu (załącznik nr II)". Dalej zaś: "Ewentualne uwagi oraz odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania można zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 6 listopada 2006 roku na adres [tu adres, ale oszczędzę dysponentowi skrzynki spamu, który pewnie by przyszedł, napiszę inaczej: ddk (małpa) uokik.gov.pl], podając w tytule maila następującą informację: „Konsultacje społeczne w sprawie Dyrektywy 97/7/WE” wraz z nazwą instytucji, która wnosi uwagi".

Do pobrania jest również Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jeśli ktoś nie zdąży, to nic straconego. W przywołanym załączniku ogłoszono, iż "wszystkie zainteresowane strony, które chcą odpowiedzieć na kwestionariusz, powinny przekazać Komisji Europejskiej odpowiedzi do 21.11.2006 r. W miarę możliwości jak najbardziej wyczerpujące odpowiedzi i uwagi (oznaczone napisem „pierwsze konsultacje w sprawie dyrektywy dotyczącej sprzedaży na odległość) prosimy przesyłać na adres:

European Commission
Directorate-General for Health and Consumer Protection
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruksela
Belgia

lub pocztą elektroniczną na adres [znów komuś oszczędzę spamu: SANCO-B2 (małpa) ec.europa.eu]".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>