Dwa wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwa wyroki. Pierwszy dotyczy regulaminów operatorów telekomunikacyjnych. Z tego orzeczenia wynika, że "uprawnień z tytułu niezgodności towaru nie wolno wyłączać ani ograniczać" (chodziło o zdejmowanie simlocków; sygn. XVII Ama 90/05). Z drugiego wynika, że operator nie może żądać od klienta zapłaty kar umownych z powodu rezygnacji z usług sieci przed upływem okresu karencyjnego, jeśli w międzyczasie zmieniono regulamin (sytuacja dotyczyła kar umownych w przypadku promocji, sygn. XVII Amc 110/05).

Rzeczpospolita o postanowieniach zakwestionowanych regulaminów:

…Przewidywały one m.in., że w razie nieautoryzowanego usunięcia blokady aparatu poza salonem operatora traci się prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej telefonu z tytułu gwarancji, rękojmi (stosowanej w umowach, gdy żadna ze stron nie jest konsumentem) lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

To samo źródło w odnieseniu do wspomnianych promocji:

Wszystkie sieci komórkowe stosują promocje polegające na sprzedaży telefonów po niskich cenach (nierzadko nawet za złotówkę). W zamian za to konsument nie może zrezygnować z usługi przez np. dwa lata. Wcześniejsze wypowiedzenie umowy oznacza bowiem konieczność zapłacenia wysokich kar umownych. Od tej zasady jest jednak znaczący wyjątek (...) Chodzi o sytuację, w której operator zmienia regulamin świadczenia usług.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>