OSF jak Obsługa Strumieni Finansowania

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad wdrożeniem systemu informatycznego, który umożliwi składanie i obsługę projektów badawczych poprzez Internet...

W notatce opublikowanej na stronie ministerstwa czytam:

Wraz ze startem 32 konkursu projektów badawczych (termin zamknięcia konkursu 31 lipca br.) rozpoczynamy testowanie tego systemu na jednej grupie wniosków, a mianowicie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Prosimy więc o składanie wniosków z tego zakresu za pośrednictwem Internetu http://osf.opi.org.pl (od wtorku, 4 lipca br.).

Na etapie testowania systemu konieczne jest utrzymanie także pisemnej formy wniosków, prosimy więc o jednoczesne składanie wniosków na piśmie.

System OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Nauki. Pod powyższym adresem znajduje się również Internetowa Baza Recenzentów (w wersji 0.1!). Czytam tam, że: "Formularz umożliwia zgłoszenie własnej kandydatury jako potencjalnego recenzenta projektów nadsyłanych do ministra właściwego dla spraw nauki i ubiegających się o dofinansowanie zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238 z późn. zmianami)". I dalej: "Rejestracja składa się z 6 etapów i NIE OZNACZA AUTOMATYCZNEGO PRZYZNANIA STATUSU RECENZENTA - patrz na ten temat wyjaśnienia w etapie 6-tym.". Od czegoś trzeba zacząć.

screenshot strony głównej systemu OSF

Screenshot strony głównej systemu OSF (nie mylić z Open Software Foundation). W tym przypadku OSF chyba trzeba rozszyfrować jako "Obsługa Strumieni Finansowania", aktualnie w wersji 0.35, chociaż znalazłem też serwer testowy gdzie jest system w wersji 0.36a...

Internetowe wsparcie to krok we właściwym kierunku, nie testowałem tego serwisu, jednak internetowa jego forma może przyczynić się do uniknięcia błędów, którymi obarczone są takie systemy jak Płatnik czy SIMIK, gdzie niestety trzeba korzystać z jednego tylko z dostępnych (komercyjnie) systemów operacyjnych by być beneficjentem, lub by móc dopełnić ustawowych obowiązków związanych z kontaktów z administracją publiczną. Oby OSF był neutralny technologicznie i zachowywał standardy formatów i protokołów transmisji. Ciekaw jestem uwag od osób, które miały możliwość skorzystania z OSF.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>