Problem elektronicznych legitymacji studenckich

A raczej - trzeba napisać - to problem studentów, chociaż nie tylko. Okazuje się, że wprowadzone rok temu rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu elektroniczne legitymacje nie są honorowane przez MPK, ani przez PKP.

Gazeta.pl relacjonuje: "Płaciłam za legitymację, a teraz muszę jeszcze zapłacić za mandat - żali się 19-letnia Magdalena Zaczkiewicz z Nowego Sącza, studentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Magda dostała karę od kontrolerów MPK w ubiegły poniedziałek. Około godz. 13 w tramwaju linii nr 1 trzech mężczyzn zażądało od niej pokazania dokumentu uprawniającego do ulgi. Dziewczyna wręczyła im elektroniczną legitymację z plastiku wydaną kilka miesięcy temu przez WSE".

O elektronicznych legitymacjach studenckich można przeczytać również w opublikowanej w sierpniu 2004 roku w niniejszym serwisie opinii polemicznej Tomasza Kokowskiego:

...Niezwykle istotny problem przedłużania ważności takiej elektronicznej legitymacji MENiS proponuje rozwiązać przez naklejanie na legitymacji (karcie plastikowej) hologramów (!?!). MENiS argumentuje, że to z uwagi na niereformowalność przede wszystkim PKP. Wydaje się, że ogóle nie rozważano adaptacji innych technologii weryfikacji legitymacji np. SMS-owej, a przecież są już bardzo pozytywne doświadczenia w tym zakresie np. bilety Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu...

Problematyką tą zajęło się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, w którym to rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn.zm.2)) czytam, iż "§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o legitymacji studenckiej, należy przez to rozumieć również elektroniczną legitymację studencka", a dalej (§ 4 ust. 2): "Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta"...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Trefna ELS?

Przyczyn niehonorowania ELS wydanych przez prywatne szkoły wyższe w Rzeszowie i Krakowie można się tylko domyślać. Od razu ludziska zbesztali kontrolerów przedsiębiorstw komunikacyjnych tych miast w komentarzach do tego artykułu w Gazecie, wyzywając ich od matołów i tłuków. Może to i prawda chociaż z praktyki poznańskiej nie wierzę w to, że "kanar" nie wie jakie dokumenty do czego uprawniają. Toż szkolą się z tego prawie na okrągło bo co i rusz w mateczce Polszcze w tej materii coś nowego się dzieje.

Podejrzewam natomiast, że ELS wydane w Krakowie i Rzeszowie mogą nie odpowiadać wzorcowi z Rozporządzenia MENiS z lipca 2005 roku. Może tak być, ponieważ owe ELS mogły zostać wydane jeszcze przed opublikowaniem Rozporządzenia. Trochę to naciągane jednak, bo wersje tego dokumentu sprzed lipca 2005 zawierały wzór graficzny ELS, który opublikowanej wersji Rozporządzenia praktycznie pozostał bez zmian.

Zdziwiła mnie jednak inna kwestia w artykule opisującym kłopoty studentów. Ponoć zakwestionowane ELS nie miały znaku godła Polski (konturowo przedstawiony Orzeł Biały) - podstawowego atrybutu dokumentu państwowego jak to określa Rozporządzenie. Jeśli to prawda - ze zdjęcia ilustrującego artykuł w gazecie wynika coś przeciwnego, bo prezentowana tam ELS "orzełka" ma - to na miejscu poszkodowanych żądałbym satysfakcji od uczelni, która taki bezwartościowy plastik wydała wmawiając, że to atrybut statusu studenta. Intryguje mnie też czy aby same uczelnie nie zostały przez kogoś perfidnie "wpuszczone w kanał"?

W każdym bądź razie opisywane problemy nie mają IMHO natury technicznej, a li tylko organizacyjną. Te bezwartościowe wyroby ELS-o-podobne trzeba natomiast odwrotnie wymienić bez żadnych dodatkowych kosztów dla studentów.

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tommy

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>