Sąd nad ustawą medialną

Posiedzenie TK w pełnym składzieTrybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznaje połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich i grup posłów na Sejm RP dotyczące ustawy z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.

Przeczytaj również: Nowy porządek medialny przed Trybunałem.

Transmisja internetowa jest realizowana w technologii RealMedia. Do oglądania użyć darmowej wersji programu RealOne Player

Poniej wnioski, które są przedmiotem rozpoznania Trybunału:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Alternatywa

Tomasz Rychlicki's picture

Real Alternative will allow you to play RealMedia files without having to install RealPlayer/RealOne Player.

O właśnie!

VaGla's picture

Ja wpadłem w panikę jak musiałem szybko coś zainstalować, żeby zacząć słuchać (i oglądać) rozprawę Trybunału konstytucyjnego, tak więc nie miałem też czasu przejrzeć alternatyw do zaproponowanego oprogramowania. Dziękuje Tomku za wskazanie takiej alternatywy.

Sama rozprawa w mojej opinii jest bardzo interesująca i ważna, co prawda wątków tam jest sporo i ciężko to będzie syntetycznie ująć. Ciekawy jestem wyroku Trybunału, jaki zapadnie w tej materii. W gruncie rzeczy będzie on chyba raczej dotyczył procesu prawodawczego w Rzeczpospolitej Polskiej (trybu uchwalania ustawy, zgodności z regulaminem Sejmu, możliwości zwoływania posiedzeń komisji za pomocą SMS'ów, prblematyki vacatio legis, ciągłości działania konstytucyjnych organów państwowych w związku ze zmianą przepisów) nie zaś wolności mediów (chociaż zarzuty również dotyczą niejasności przepisów, w szczególności dotyczących etyki dziennikarskiej), ale zobaczymy co Trybunał zechce poruszyć w sentencji i uzasadnieniu.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Jest wyrok: niektóre przepisy niezgodne z konstytucją

VaGla's picture

Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował trybu uchwalenia ustawy medialnej (uznał m.in., że trzy czytania formalnie się odbyły, a sama szybkość uchwalenia ustawy nie może stanowić zarzutu), jednak zakwestionował kilka zapisów samej ustawy, w tym: odwoływanie i powoływanie przewodniczącego Rady przez prezydenta (chodzio o jednoosobowe powoływanie i odwoływanie; podczas rozprawy wnioskodawcy podnosili konieczność kontrasygnaty premiera), zakwestionował również szczególne uprzywilejowanie nadawców społecznych, a także brak w uchwalonej ustawie stosownego vacatio legis... Niebawem będzie więcej doniesień. Właśnie ogłaszany jest wyrok...

Wiadomo natomiast, że Trybunał Konstytucyjny uważa, iż "od arbitralnej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może zależeć, czym jest etyka dziennikarska". Zdaniem TK: KRRiT nie powinna być wyposażona w takie kompetencje.

W związku z zakwestionowaniem przez TK sposobu powoływania przewodniczącego KRRiT: z chwilą ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw" wyroku Trybunału Konstytucyjnego traci moc prawną akt powołania Elżbiety Kruk na przewodniczącą KRRiT. Tego mogliśmy dowiedzieć się z ustnego uzasadnienia wyroku. Warto poczekać na ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw.

Na razie w licznych serwisach można znaleźć komentarze polityków (z jednej jak i z drugiej strony sceny politycznej).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Sentencja i komunikat dla porządku

VaGla's picture

Pomyślałem, że wyodrębnie to do oddzialnego "newsa". Dostępna jest już sentencja wczorajszego wyroku a także treść komunikatu po jego wydaniu. Treść ta dostępna jest w tekście zatytułowanym: Sentencja wyroku TK w sprawie ustawy medialnej
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>