GPW: pierwsza internetowa transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 15 marca br., po raz pierwszy w historii działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odbyła się internetowa transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dająca uczestnikom WZA możliwość przekazania swoim pełnomocnikom dyspozycji głosowania poszczególnych projektów uchwał za pomocą Internetu.

O wydarzeniu dowiadujemy się ze strony ATM: "System informatyczny stworzony przez InfoGiełdę i ATM S.A. pozwala akcjonariuszom na bieżące śledzenie obrad WZA ( za pomocą transmisji internetowej) oraz przekazywanie odpowiednich dyspozycji do Pełnomocnika znajdującego się na sali obrad. Pełnomocnik otrzymuje dyspozycje akcjonariusza za pomocą systemu Proxy Voting OnLine (PVoL) po czym wykonuje prawo głosu.

Polskie prawo nie przewiduje jeszcze możliwości oddawania głosów bezpośrednio przez akcjonariuszy uczestniczących zdalnie w WZA, dlatego prawo głosu na sali obrad wykonują pełnomocnicy.

Planowane zmiany dyrektywy europejskiej 2004/109/WE przewidują zniesienie przeszkód w uczestnictwie w walnych zgromadzeniach za pośrednictwem środków elektronicznych".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>