Konferencja: Przyszłość rynku mediów elektronicznych w Polsce

»
2006-01-31 11:00

Głównym celem konferencji jest prezentacja najważniejszych zagadnień regulacyjnych, ekonomicznych i technologicznych związanych z perspektywami rozwoju sektora audiowizualnego w Polsce.

Czas i miejsce: 31 stycznia - 2 lutego 2006 r., hotel Marriott, Warszawa

Organizatorzy, czyli Institute for International Research (IIR) piszą na swojej stronie: "Tworząc program skoncetrowalismy się przede wszystkim na dwóch najbardziej kluczowych zagadnieniach decydujących o przyszłym kształcie sektora: strategii rozwoju mediów elektronicznych oraz strategii wprowadzenia naziemnej telewizji cyfrowej".

W tej chwili jeszcze cena dwóch dni wynosi 3995 PLN +22% VAT od 22 stycznia bęzdie wynosiła 4295 PLN +22% VAT. Sporo pieniążków...

Dzień pierwszy konferencji
31 stycznia 2006 r. (wtorek)

9.00 Otwarcie konferencji

9.15-9.45 Kierunki strategii rozwoju mediów elektronicznych - stanowisko regulatora rynku
Omówienie głównych założeń strategii i jej wpływu na rozwój rynku mediów
Prelegent: Danuta Waniek, Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

9.45-10.15 Polityka Państwa w zakresie mediów elektronicznych
Zaproszony prelegent: przedstawiciel administracji rządowej

10.15-11.15 Nowe modele funkcjonowania rynku mediów elektronicznych
Perspektywy rozwoju rynku
Oferta produktowa
Współpraca między podmiotami rynku
Przyszłość zarządzania prawami autorskimi
Prelegent: reprezentant zespołu usług dla sektora mediów i rozrywki PricewaterhouseCoopers

11.15-11.30 Przerwa na kawę

11.30-12.30 Debata - Przyszłość rynku mediów elektronicznych w Polsce
Zaproszeni uczestnicy:
Kazimierz Gródek, Prezes Zarządu, Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.
Marek Sowa, Prezes Związku Mediów PKKPP Lewiatan, Wiceprezes UPC Polska
Piotr Frydryszek, Prezes Stowarzyszenia Radia Publicznego, Prezes Radia Merkury
Zygmunt Solorz-Żak, Prezes Rady Nadzorczej Telewizji Polsat S.A.
Robert Kroplewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Ponadto zaproszeni: przedstawiciele administracji publicznej i mediów

12.30-13.10 Telewizja cyfrowa - dostępne standardy, rozwiązania i technologie
Główne czynniki rynkowe stymulujące rozwój nowych technologii
Jakość vs ilość - nowe metody kompresji - AVC (MPEG-4, VC-1) - jaka jest ich rzeczywista wydajność
Telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV
Technologie a metody dystrybucji - rozwiązania DVB-S, DVB-C, DVB-T,DVB-H, IPTV
Prelegent: Kamil Ciukszo, Business Development Director, Vector sp. Z o.o.

13.10-14.00 Przerwa na obiad

14.00-14.30 Cyfryzacja w mediach i wynikające z niej zmiany modeli prawnych i biznesowych

Zmiany związane z cyfryzacją i konwergencją mediów
Nowe rozwiązania legislacyjne w UE. Horyzontalne podejście
Nowe narzędzia w ręku widza
Prelegent: Igor Ostrowski, Wspólnik, Kancelaria Prawna White & Case

14.30-15.15 Misja mediów publicznych na konkurencyjnym rynku

Wprowadzenie
Skąd się wzięły media publiczne i co się zmieniło od czasu gdy powstały ?
Czy w nowych warunkach media publiczne są jeszcze w ogóle potrzebne?
Przegląd stanowisk głównych uczestników debaty: władz, Unii Europejskiej, nadawców publicznych, nadawców komercyjnych
Zadania i misja mediów publicznych oraz warunki ich realizacji
Apolityczność, niezależność, jakość, odróżnianie się od nadawców komercyjnych - jak to uzyskać
Zasady funkcjonowania mediów publicznych: misja w programie, komercja w zarządzaniu?
Prywatyzować, czy nie?
Skąd pieniądze?
Prelegent: dr Karol Jakubowicz, niezależny ekspert

15.15-15.30 Przerwa na kawę

15.30-16.00 Profesjonalizm i etyka w przekazie medialnym
Integralny związek profesjonalizmu i etyki w powstawaniu przekazu medialnego
Niezależność światopoglądowa i obiektywizm w realizacji zadań mediów zgodnie z przyjętymi standardami zawodowymi i etycznymi
Prelegent: Magdalena Bajer, Przewodnicząca Rady Etyki Mediów

16.00-16.30 Prawo konkurencji a rynek mediów - rozwiązania wspólnotowe i implementacja w Polsce
New Regulatory Framework dla mediów elektronicznych w prawie wspólnotowym
Art. 7 Dyrektywy Ramowej dla Mediów Elektronicznych (2002/21/EC): badanie stanu rynków
Implikacje orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawie Trinko dla wspólnotowej polityki prawa konkurencji, zwłaszcza w sektorze mediów: regulacja ex ante czy stosowanie prawa konkurencji ex post
Modernizacja wspólnotowego systemu ścigania nadużyć pozycji dominującej (art. 82 TWE) i jej konsekwencje dla praktyk cenowych i sprzedaży wiązanej w sektorze mediów
Definicje rynków właściwych i pojęcie znaczącej pozycji rynkowej w sektorze mediów elektronicznych
Prelegent: Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Kancelaria Prawna Salans

16.30-17.15 Prawa autorskie a Nowe Media

Rozwój cyfrowego kontentu w dobie konwergencji a regulacje prawa autorskiego i prawa mediów
Telewizja cyfrowa a prawo do częstotliwości. Usługi dodatkowe
Przekaz audiowizualny w Internecie w trybie on line
Telewizja interaktywna - nadanie czy udostępnienie treści audiowizualnych w Internecie
Timeshifting - funkcja dodatkowa przekazu czy nowe pole eksploatacji?
Wydawcy audiowizualnych treści cyfrowych. Usługi dostępu do treści on line i on demand. Agregatorzy treści
Kiedy news staje się archiwum. Zarządzanie prawami autorskimi do kontentu audiowizualnego (Systemy Digital Rights Management)
Prelegent: Robert Kroplewski, Dyrektor Departamentu Prawnego KRRiT

17.15-17.45 Kontent: rozwiązania dla Nowych Mediów mobilnych

Krótka charakterystyka sytuacji na rynku mediów mobilnych
Kontent:
grupa docelowa (oczekiwania klientów)
katalog / oferta (różnorodność kontentu)
Pozyskiwanie kontentu - dysponenci licencji
Sprzedaż kontentu - sprzeczność interesów dystrybutorów i dysponentów licencji
Kontent - nowa forma reklamy i promocji - przykłady akcji prowadzonych przez duże firmy
Podsumowanie
Prelegent: Piotr Misiło, Prezes Zarządu OnePlayFrame Sp. z o.o.

17.45 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień drugi konferencji
01 lutego 2006 r. (środa)

9.00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

9.15-9.45 Strategia rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce
Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej - główne założenia
Prelegent: Krystyna Rosłan-Kuhn, Dyrektor Departamentu Radiofuzji URTiP
9.45-10.30 Perspektywy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej w ocenie uczestników rynku
Aspekty prawne i ekonomiczne
Różne koncepcje rozwoju i potencjalny wpływ na rynek
Prelegent: Andrzej Zarębski, niezależny analityk mediów

10.30-11.15 Telewizja cyfrowa telewizją interaktywną
Telewizja cyfrowa: za i przeciw
Rynek iTV
Interaktywność na świecie
Czym jest iTV
Interaktywność w praktyce
Prelegent: Mariusz Walkowiak - Wiceprezes ADB Polska, Katarzyna Sawka - Manager Projektu iTV

11.15-11.40 Przerwa na kawę

11.40-13.00 Debata: Potencjał i koncepcje rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce
Andrzej Zarębski, niezależny analityk mediów (moderator dyskusji)
Adam Brodziak, Polskie Forum DVB, Dyrektor ds. Technicznych Polsat
Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Krystyna Rosłan-Kuhn, Dyrektor Departamentu Radiodyfuzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Karol Jakubowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Tomasz Berezowski, Dyrektor ds. Technicznych TVN
Marek Hołyński, Członek Zarządu ds. Nowych Technologii i Rozwoju, Telewizja Polska S.A.

13.00-14.00 Przerwa na obiad

14.00-14.45 Strategie rozwoju rynku mediów i telekomunikacji w obliczu konwergencji i cyfryzacji
Cyfryzacja mediów i multimedia
Konwergencja świata mediów i telekomunikacji / media w dobie konwergencji
Nowe Media - nowe technologie
Prelegent: Prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska

14.45-15.15 Potrójna usługa Triple Play - perspektywy rozwoju w Polsce i na świecie
Ewolucja potrzeb klientów
Platforma technologiczna i sprzętowa - sieci IP, HFC, dekodery, modemy, STB
Usługi konwergentne - transmisja obrazu, głosu i danych
Video na żądanie, telewizja wysokiej rozdzielności, nagrywarki cyfrowe
Korzyści dla klientów i operatorów MSO
Prelegent: Mirosław Suszek, Dyrektor Zarządzający UPC Polska

15.15-15.30 Przerwa na kawę

15.30-16.15 Telewizja interaktywna - jak to się robi w Polsce

Syntetyczne wyjaśnienie pojęcia "telewizja interaktywna"
Przedstawienie sposobu pojmowania telewizji interaktywnej przez TVP
Cele i zadania projektu iTVP
Przykłady zrealizowanych przedsięwzięć
Prelegent: Leszek Bogdanowicz, Szef Projektu Telewizji Interaktywnej iTVP, Telewizja Polska S.A.

16.15-17.00 Przyszłość radia - eter, Internet i co dalej?

Radio a Internet - nowe możliwości
Szerokopasmowy potencjał rozgłośni radiowych
Serwisy radiowe w Internecie
Czy radio będzie multimedialne?
Prelegent: Stanisław Stanuch, dziennikarz
17.00-17.45 Internet szerokopasmowy a media - perspektywy rozwoju usług
Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych
Nowe technologie dostępu szerokopasmowego a usługi multimedialne
Dostarczanie mediów w sieciach telekomunikacyjnych - możliwości techniczne, perspektywy wdrożenia
Modele biznesowe dla usług IPTV/wideo na żądanie - bundling, triple-play, blending
Przykłady wdrożeń na świecie
Prelegent: Rafał Sobiczowski, Konsultant ds. Rozwoju Strategicznego, Lucent Technologies Poland

17.45 Zakończenie drugiego dnia konferencji

Jest też "dzień specjalny" (2 lutego)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>