O prawie, nowych technologiach i społeczeństwie w Wytwórni

Wczoraj w Teatrze Wytwórnia odbyła się dyskusja pt. Rola i wyzwania prawa w społeczeństwie informacyjnym. Zagospodarowywane na nowo pomieszczenia Fabryki Wódek Koneser, klimat Starej Pragi (ulice Ząbkowska, Markowska, Brzeska, niedaleka Targowa), to wszystko staje się tłem nowego miejsca w Warszawie. Miejsca dyskusji, spotkań, artystycznych wyziewów.

W dyskusji udział wzięli prof. Stanisław Piątek, dr Przemysław Polański, no i autor niniejszego serwisu Piotr Waglowski. Dyskusja miała dwóch gospodarzy: Jarosława Lipszyca oraz Kamila Antosiewicza.

Piotr Waglowski, Stanisław Piątek, Przemysław Polański, Jarosław Lipszyc, Kamil Antosiewicz

Rozmawialiśmy o problemach prawnych, jakie wywołało pojawienie się sieci. Jak się wydaje - istotnie z czasem powstanie prawo globalne. Będzie to odpowiedź na to, iż internet przekracza granice państw. Nadal jest sporo problemów z egzekwowaniem prawa, które przecież stanowi, w założeniu, spójny system. Innymi słowy – to, co ustawodawca (prawodawca) uznał za warte regulacji - jest regulowane, w innych obszarach (tych, które regulowane nie są) "można robić, co się chce". Nie powinno jednak być problemu z określeniem, jaki jest stan prawny w określonej sytuacji faktycznej. W praktyce najwięcej problemów rodzi się przy stosowaniu istniejących norm prawnych. Prawo mówi o pomówieniach, jednak trudno wskazać dowody, iż pomówienia dopuściła się konkretna osoba. Trudno też domagać się od nieznanej osoby by zrealizowała określone normami prawnymi działania. Na tym tle rodzą się stopniowo traktaty międzynarodowe. W poszczególnych państwach istnieje prawo międzynarodowe prywatne, które wskazuje jak należy interpretować określone zdarzenia, czy też odpowiedzieć na pytanie: prawo jakiego kraju jest właściwe w określonej sytuacji. Wiele emocji wzbudziły plany dotyczące retencji danych i podsłuchiwania komunikacji elektronicznej.

Więcej o festiwalu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>