Założenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Państwa

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przedstawiło dokument „Założenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Państwa”, którego celem jest zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat kształtu i zapisów Planu Informatyzacji Państwa. Jego główne tezy były dyskutowane podczas ostatniego posiedzenia Rady Informatyzacji.

Dokument w postaci PDF można pobrać ze strony MNiI. Podobnie podsumowanie dyskusji Rady inforamtyzacji.

W teksćie przedstawiającym powyższe dokumenty opublikowanym na stronach ministerstwa czytamy: "W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji trwają prace nad Planem Informatyzacji Państwa, który będzie instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565) Plan ma być ustanowiony w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Na ministrze właściwym do spraw informatyzacji spoczywa obowiązek przedstawienia Radzie Ministrów projektu Planu terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w styczniu 2006 r".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>