PiS wygrał wybory. Co w programie tej partii dotyczy internetu?

Wszystko wskazuje na to, że to partia Prawo i Sprawiedliwość będzie w najbliższym czasie wiodła prym na scenie politycznej. Co to oznacza dla polskiego Internetu? Gdy sprawdzałem programy wyborcze różnych partii w połowie lipca - niewiele tam było o społeczeństwie inforamcyjnym. W toku kampanii wyborczej w programach pojawił się internet.

Sięgnąłem do programu wyborczego PiS, by odnotować dla porządku to wszystko co dotyczy interesujących mnie kwestii.

Z moich obserwacji wynika, że w niedalekiej przyszłości możemy sie spodziewać nowej ustawy dotyczącej informatyzacji państwa (niedawno weszła w życie ustawa o informatyzacji niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne), być może zniknie również Ministerstwo Nauki i Inforamtyzacji (w okresie kampanii wyborczej często słyszało się, że w państwie im mniej ministerstw tym skuteczniejszy rząd; być może sprawami inforamtyzacji zajmować się będzie "nowe" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). W ramach prac PiS mówiło się głośno o nowym podejściu do prawa mediów, do roli i pozycji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz funkcji i sposobu działania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Program PiS (wyciąg):

„e-POLSKA”
Nowoczesna infrastruktura informacyjna staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej niezbędnym warunkiem istnienia sprawnego, taniego państwa obywatelskiego. Niestety w tej materii mamy ogromne zapóźnienia i bałagan. Informatyzacja sektora publicznego była i jest przeprowadzana chaotycznie, wycinkowo, bez strategicznej myśli przewodniej, bez współdziałania między resortami i instytucjami. Skutki tych praktyk są opłakane. Olbrzymie środki wydano nieefektywnie, koszty utrzymania złych systemów i ich ciągłych poprawek obciążają budżety resortów i samorządów. Różne systemy i rejestry nie współpracują ze sobą. Zamiast wymieniać między sobą informacje, przerzucają na obywateli odpowiedzialność i obowiązek ich aktualizowania i przechowywania. Ten stan rzeczy pogłębia chaos i niespójność prawa regulującego funkcjonowanie administracji publicznej. Może temu zaradzić jedynie rozpoczęcie procesu naprawy błędów strategicznych popełnionych w poprzedniej dekadzie.

Wprowadzimy nową jakościowo strategię informatyzacji państwa. Informatyzacja urzędów będzie służyć obywatelom i przedsiębiorcom, uwolnieniu ich od zbędnych obowiązków informacyjnych, zapewnieniu przejrzystości procedur administracyjnych, dostarczeniu pełnej informacji o działaniach władzy i administracji, możliwości zastępowania dokumentów papierowych komunikatami elektronicznymi. Dzięki uproszczeniu niezbędnych procedur i eliminacji procedur zbędnych, ułatwimy pracę urzędnikom, zwiększymy efektywność urzędów, zaoszczędzając przez to znaczne środki publiczne.

Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do uchwalenia ustawy o infrastrukturze informacyjnej państwa, która określi zasady skutecznej koordynacji, rozwoju i utrzymania zasobów i systemów informacyjnych sektora publicznego. Powołamy działającego przy premierze pełnomocnika ds. infrastruktury informacyjnej państwa, który czuwałby nad koordynacją i rozwojem systemów informacyjnych oraz poziomem profesjonalnych przedsięwzięć informatyzacyjnych w sektorze publicznym.

(...)

Szerokopasmowy internet
Rozwiążemy problem tzw. ostatniej mili, czyli szybkiego i taniego rozwijania szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej, niezbędnej dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości gospodarczej oraz nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego na obszarach odległych od dużych centrów miejskich. Rozwiązanie tego problemu umożliwi rozpowszechnienie dostępu do internetu oraz zasobów lokalnych, publicznych sieci komputerowych w gminach wiejskich i miastach do 40 tysięcy mieszkańców. Ponadto podniesie wewnętrzną sprawność funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych i wesprze rozwój cywilizacyjny małych i średnich miejscowości oddalonych od dużych centrów miejskich.

Telekomunikacja
Prawo i Sprawiedliwość uważa, że główną przyczyną powolnej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego są opóźnienia w stanowieniu prawa i brak jego twardego egzekwowania przez URTiP. Skutkuje to niedostateczną konkurencyjnością tego rynku, w efekcie czego konsumenci nie czerpią należytych korzyści w postaci tańszych usług telekomunikacyjnych. Zmiana prawa doprowadzą do uproszczenia procedur związanych z nakładaniem obowiązków regulacyjnych na podmioty o znaczącej sile rynkowej, jak również dadzą Prezesowi URTiP narzędzia prawne do efektywniejszego przeprowadzania procedur przetargowych. Zmiana prawa doprowadzi do szybszego uwolnienia rynku, co przełoży się wprost na spadek cen usług telekomunikacyjnych i ich większą dostępność. Będziemy dążyć do zwalniania analogowych częstotliwości telewizyjnych i przechodzenia na standard telewizji cyfrowej, dzięki czemu instytucje państwowe uzyskają potrzebne im nowe kanały komunikacyjne
.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>