Jak wydać prace zmarłego poety?

W tym roku zmarł na emigracji polski poeta Tymoteusz Karpowicz. Nie pozostawił testamentu, ani rodziny, która mogłaby dziedziczyć. Siłą rzeczy - w tej sytuacji majątkowe prawa autorskie, zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego (art. 935), nabywa Skarb Państwa. Warto przypomnieć, że podlegają one ochronie prawa autorskiego przez 70 lat od śmierci twórcy.

Kilka osób zaczęło się zastanawiać jak wydać utwory zmarłego poety. Zdaje się, że Skarb Państwa będzie uprawniony do udzielenia lub nieudzielenia na takie wydanie stosownej licencji, lub przeniesie prawa autorskie majątkowe na jakiś podmiot. Ma ktoś jakiś pomysł na to, w jaki sposób się to odbywa?...

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Jak sądzę podchodzi to pod

Olgierd's picture

Jak sądzę podchodzi to pod art. 2 pkt 5 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Sk.Pań. (plus art. 25 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej), choć byłoby miło gdyby zapytali ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego (art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o działach)...
Czyli będzie ciężko ;-)

--
Olgierd
JID: olgierd@jabber.org ||| gg: 3657597

Kto dziedziczy po emigrancie?

Jeśli zmarł na emigracji, to czy rzeczywiście dziedziczy polski Skarb Państwa, a nie jakaś instytucja kraju, w którym zmarł? Przypominam sprawę praw autorskich do tekstu i melodii "Czerwonych maków pod Monte Cassino".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>