Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych (UE)

Od dziś obowiązuje zakaz reklamy produktów tytoniowych w prasie, radiu oraz internecie. Wchodzą w życie przepisy Unii Eurpejskiej przyjęte w 2003 roku. W Polsce taki zakaz to nic nowego.

Dyrektywa zakazuje również sponsorowania przez producentów wyrobów tytoniowych transgranicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Dyrektywa stosuje się wyłącznie do reklamy i sponsorowania przez producentów tytoniowych "w wymiarze transgranicznym". W Polsce mamy przepisy zakazujące takiej reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Warto zapoznać się z zasobami Departamentu zdrowia Komisji Europejskiej poświęconych tytoniowi

Warto też rzucić okiem na samą dyrektywę:
Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych i jej wersję angileskojęzyczną: Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products

W Polsce stosowna ustawa dostosowała polskie prawo do powyższej dyrektywy, przy czym dostosowanie nie dotyczyło samego zakazu reklamy w internecie, gdyż ten już w pewnym sensie mieliśmy. Dostoswanie więc polegało na przyjęciu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2274), która wprowadza takie definicje jak "nikotyna", "tlenek węgla" czy "substancje smoliste". Wprowadza też zapis na mocy którego, przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Jest jeszcze kilka innych zapisów w tej nowelizacji...

Acha.. Zacytuje jeszcze fragment pewnego uzasadnienia do pewnego projektu: "Zakaz reklamy wyrobów tytoniowych w materiałach drukowanych, radiu i telewizji obowiązuje na podstawie nowelizacji ustawy uchwalonej 5 listopada 1999 r. W związku z intensywnym rozwojem usług informatycznych, np. wynikającym z szerokiej dostępności internetu, należy liczyć się z możliwością wykorzystania środków informatycznych do rozpowszechniania reklamy wyrobów tytoniowych. Okoliczność taką uwzględnia dyrektywa 2003/33/WE z 26 maja 2003 r. i zakazuje reklamowania wyrobów tytoniowych tą drogą. Ze zrozumiałych względów zakaz taki nie był projektowany w pierwotnych założeniach niniejszej nowelizacji. Obecnie po ogłoszeniu dyrektywy 2003/33 wprowadzenie stosownego uzupełnienia w art. 8 jest zasadne i celowe"

Zobacz również Interia

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>