Wokół BIP - brak wpływu na zawartość

No tak. "Sposób utworzenia i prowadzenia biuletynu informacji publicznej oraz jego merytoryczna zawartość nie podlegają kontroli sądu administracyjnego" - Rzeczpospolita relacjonuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd stwierdził, że nie ma przepisu, który uprawniałby jakiś podmiot do żądania zamieszczenia lub usunięcia z Biuletynu Informacji Publicznej określonej informacji. Utworzenie i prowadzenie biuletynu nie może być uznane za czynność z zakresu administracji publicznej, dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Nie wynika też stąd uprawnienie ani obowiązek tego czy innego podmiotu do żądania umieszczenia lub usunięcia z biuletynu jakiejś informacji publicznej. Nie można więc składać skarg w takich sprawach do sądu administracyjnego (sygn. II SA/Wa 408/05).

Tło sprawy: firma Szulc-Efekt spółki z o.o.z Radomia złożyła skargę, gdyż w ubiegłym roku wystąpiła do dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie o unieważnienie konkursu na wykonanie portalu internetowego. Firma powoływała sie na fakt, iż nie został on opublikowany w BIP. W jej opinii nieudostępnienie takich komunikatów w biuletynie narusza ustawę o dostępie do informacji publicznej. Teatr odpowiedział, że informacje o konkursach zamieszczał na swoich stronach internetowych. Skłądając sprawę do sądu spółka powołała się na art. 3 ust. 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podała, że zaskarża "inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>