E-urząd, polemika w Rzepie

Michał Bernaczyk polemizuje na łamach Rzeczpospolitej z Pawłem Litwińskim w artykule Z e-podaniem do urzędu nieprędko: "W artykule "Z e-podaniem do urzędu", opublikowanym w "Rz" z 9 czerwca, Paweł Litwiński wyprowadził daleko idące wnioski, które nie do końca znajdują uzasadnienie w przepisach prawa".

Autor pisze: "Dotychczas trudno mówić o wykorzystywaniu możliwości wnoszenia podań esemesem - ustawodawca stworzył raczej pozór prawa, które musi znaleźć swoje zewnętrzne dopełnienie".

Autor polemiki konkluduje: "Zanim wylejemy dziecko z kąpielą, poczekajmy na akty wykonawcze określone w art. 391 § 2 k.p.a., art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji oraz nowelizowanym art. 58 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym. Dopiero wówczas dowiemy się, czy urzędnik w istocie wezwie nas esemesem, bez aktów wykonawczych bowiem szlachetna idea doręczania pism drogą elektroniczną pozostaje martwa"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>