Pozew za zdjęcie

Serwis Yachoo! został pozwany w związku z tym, iż na żądanie pewnej kobiety nie usunął ze swoich serwerów "nagiego zdjęcia" powódki. Zdjęcie zostało opublikowane w serwisie Yachoo! przez jej ex-chłopaka. Powódka, Cecilia Barnes, czterdziestoośmioletnia mieszkanka Oregonu, domaga się odszkodowania w wysokości 3 milionów dolarów.

O tym, iż zdjęcie znajduje się w serwisie dowiedziała się, ponieważ zaczęła otrzymywać listy elektroniczne z propozycjami seksualnymi od nieznanego mężczyzny. Sprawa może być ciekawa o tyle, że serwisy internetowe, a ściślej firmy ISP mają w USA ciekawą sytuacje: na podstawie ustawy the Communications Decency Act w wielu przypadkach nie ponoszą odpowiedzialności za działania uzytkowników.

"No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider."

W Polsce zaś w omawianej sprawie miałyby zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych. W mojej opinii w Polsce dałoby się skutecznie dochodzić roszczeń od "właściciela portalu". Co więcej: będą miały również zastosowanie pawnoautorskie przepisy dotyczące publikacji wizerunku (zdjęcia).

Był też polski przypadek:

Jak informowałem na łamach VaGla.pl Prawo i Internet: Krystyna Mokrosińska pozwała WP, w związku z tym, że spółka "zamieścila" na swoim portalu internetowym ogłoszenia towarzyskie, którego dziennikarka nie była autorką. Anons zawierał obsceniczne opisy i dane personalne kobiety. W ogłoszeniach podano jej numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko i wykonywany zawód. Dziennikarka twierdzi, że naruszyło to jej dobre imię i naraziło na utratę zaufania potrzebnego do piastowania stanowiska prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Oczywiście to nie pracownicy WP amieścili ogłoszenie, tylko ktoś inny... Kto? Tego się być może nie dowiemy (w grudniu 2003 r. Prokuratura Rejonowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie ustalenia autora anonsów).

W każdym razie dziennikarka wytoczyła WP proces o naruszenie dóbr osobistych (jako podmiotowi odpowiedzialnemu za prezentowane w ramach portalu treści). Wobec ogłoszenia z 9 kwietnia 2004 r. o upadłości spółki, Mokrosińska zrezygnowała z żądanych wcześniej 15 tys. zł zadośćuczynienia, które miały być przeznaczone na cel społeczny.

W zeszłym roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku doszło do ugody między Krystyną Mokrosińską a Wirtualną Polską. Ugoda zobowiązywała Wirtualną Polskę do przeprosin szefowej SDP w swoim portalu internetowym. Wobec polubownego załatwienia sprawy między stronami, gdański sąd umorzył proces. WP wyraziła "żal i ubolewanie", że anons umieszczony "na portalu" mógł narazić Mokrosińską na utratę zaufania społecznego. WP oświadczyła, iż "swoim działaniem, czy też zaniechaniem, nie miała zamiaru naruszyć jej dóbr osobistych, jednakże wobec faktu, że powódka czuje się tymi ogłoszeniami urażona pozwany powódkę za ich zamieszczenie przeprasza"

A w sprawie Yachoo! zobaczymy co powiedzą amerykańskie sądy.

A warto zauważyć za serwisem Out-law, że w 2003 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ciekawy werdykt, dotyczący publikowania danych osobowych na internetowych stronach.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>