Ale się dzieje... Branża pozywa p2p na potęgę

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), czyli Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI (która to federacja jest związana również z the Recording Industry Association of America (RIAA)) ogłosiła o wszczęciu kolejnych postępowań sądowych tym razem przeciwko 963 osób z 11 krajów, które (zdaniem federacji) nielegalnie korzystają z nagrań muzycznych pobieranych i udostęnianych za pośrednictwem Internetu.

Jak się wydaje - to największa z akcji jakie do tej pory przeprowadzono, a trzeba powiedzieć, że federacja ściga już łącznie 11 552 osoby, przy czym 9900 postępowań dotyczyło Amerykanów.

Jeśli zaś chodzi o RIAA - ta organizacja postanowiła pozwać setki studentów z 18 uczelni wyższych w USA w związku z tym, iż wymieniają się oni plikami w sieci Internet2.

Od roku, w ramach sieci nowej generacji Internet2 (łączącej wyższe uczelnie w USA) działa serwis i2Hub. Jak twierdzą przedstawiciele RIAA - trzeba zmienić myślenie o tej usłudze jako o "bezpiecznym niebie" dla tych, którzy sie wymieniają tam plikami. RIAA wytacza powództwa przeciwko nieznanym użytkownikom (anonymous "John Doe" lawsuits), dysponując jedynie adresami komputerów wykorzystywanych do współdzielenia plików. RIAA liczy, że w miarę postępowania sądowego zostaną ustalone personalia osób, które - zdaniem branży - naruszają prawa autorskie.

Nieco wcześniej RIAA pozwała już operatorów sieci wymiany plików z trzech uniwersyteckich kampusów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>