Interoperacyjność europejska

W ramach działań IDABC, nowego paneuropejskiego programu związanego z e-governmentem, opublikowano dokument "the European Interoperability Framework v. 1.0 (EIF)" (PDF), w którym mowa jest o konieczności zapewnienia interoperacyjności podczas przygotowywania i dostarczania serwisów społeczeństwa informacyjnego dla administracji publicznej.

Powstające standardy ogólnounijne dotyczą zarówno samego procesu organizacji tworzenia projektów e-government, ale też semantycznych i technicznych aspektów międzyoperacyjności (chodzi o to, że w społeczeństwie informacyjnym funkcjonuje wiele różnych systemów, a administracja publiczna jest dla wszystkich, więc tworząc swoje serwisy musi brać pod uwagę wielość różnych rozwiązań; interoperacyjność stanowi w mojej opinii jeden z elementów i postulatów neutralności technologicznej państwa).

Parlament Europejski oraz Rada formalnie powołały program IDABC w swej decyzji z 21 kwietnia 2004 roku (support the Interoperable Delivery of Pan-European e-Government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens as of 2005).

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>