Dostępność!

Operatorzy dwóch serwisów turystycznych: Ramada.com oraz Priceline.com zobowiązali się do opłacenia kosztów postępowania (77,500 dolarów: $40,000 Ramada.com i $37,500 Priceline.com) oraz do poprawienia swoich serwisów internetowych pod kontem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, a wszystko za sprawą dochodzenia Prokuratora Generalnego Nowego Yorku Elliota Spitzera.

W Wielkiej Brytanii istnieje prawo, zgodnie z którym operatorzy serwisów internetowych muszą przygotowywać je w taki sposób, by były one dostępne dla niepełnosprawnych, w tym dla niewidomych (the Disability Discrimination Act of 1995). Podobnych norm, chociaż mniej stanowczych, bo odnoszących się głównie do serwisów administracji publicznej, można się doszukać w USA - chodzi o poprawkę do ustawy the Rehabilitation Act of 1973 czy o ustawę the Americans with Disabilities Act of 1990.

Prokurator Generalny Nowego Yorku odnośnie pojęcia 'usługi publicznej' zajął inne stanowisko niż sędzia w sprawie z 2002 roku, w której Robert Gumson walczył o poszanowanie paw obywatelskich przeciwko Southwest Airlines (nie mógł jako niewidomy skorzystać z serwisu internetowego linii lotniczhych). Kiedy w Polsce administracja publiczna chociaż zacznie brać pod uwagę zasady web accessibility?

[Out-law][Zobacz również felietony: Internet? Nie widzę problemów! oraz Sto i jeden serwisów administracji publicznej][Zobacz również artykuł: Dostępność polskich witryn administracji publicznej]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>