Rozdźwięk: Europa vs USA

Było tak: 24 marca Komisja Europejska zamknęła toczące się od ponad pięciu lat postępowanie przeciwko Microsoftowi, wydając decyzję (opublikowaną elektronicznie 22 kwietnia: 300 stron). Komisja nakazała Microsoftowi udostępnienie wypracowanych przez firmę technologii i posiadanych praw własności intelektualnej oraz zmianę dotychczasowej strategii polegającej na włączaniu do systemu operacyjnego Windows nowych aplikacji, na które istnieje zapotrzebowanie konsumentów... Tomasz Bagdziński na łamach dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej omawia "Europejski wątek sprawy Microsoftu": "Relacje pomiędzy prawem konkurencji a prawami wyłącznymi, w szczególności prawem własności intelektualnej, nigdy nie były proste. Jednak ostatnia decyzja Komisji Europejskiej burzy pewną nieformalnie wypracowaną równowagę. Komisja zachowuje się jak regulator i prawodawca w sposób, który zagraża prawom własności intelektualnej i innowacyjności przedsiębiorców mających znaczącą pozycję rynkową.". Wniosek jaki autor wyciągnął: Grozi dalsze rozejście się dróg między porządkiem prawa Stanów Zjednoczonych i Europy.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>