Stanowisko Komitetu

Na serwerze tripod dostępne jest oświadczenie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Rzecz Ustawy o Rzeczniku Pacjenta w sprawie wczorajszego orzeczenia sądu okręgowego oddalającego wniosek Komitetu. O sprawie można również przeczytać niżej, w szczególności o tym, że zażalenie zostało już przez Komitet złożone (wedle posiadanych przeze mnie informacji). Dodatkowo warto zauważyć, że uczestnicy postępowania otrzymali również pisemne uzasadnienie wczorajszego orzeczenia sądu. [Strona, na której znajdują się inne oświadczenia Komitetu]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>