Przetworzona informacja publiczna

Rzeczpospolita: "Pierwszy raz w historii sądownictwa administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygał skargę na decyzję prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Odmówił on udzielenia informacji publicznej, a WSA przyznał mu rację. Informację przetworzoną może uzyskać tylko ten, kto wykaże interes publiczny - stwierdził sąd".

W przypadku informacji przetworzonej artykuł 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej ogranicza jej uzyskanie do zakresu, "w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego". Jest zatem orzeczenie, do którego można się odwoływać przy interpretowaniu czym jest interes publiczny (to pojęcie ma węższy zakres niż pojęcie interesu społecznego). Wyrok jest nieprawomocny (sygn. II SA/Wa 2225/04).

Rzeczpospolita

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>