Wyrok w sprawie Scjentologów

Sąd Apelacyjny w Hadze oddalił zarzuty przeciwko dostawcy usług internetowych XS4ALL, innym dostawcom oraz przeciwko Karin Spaink. Wedle stanowiska sądu strona Karin Spaink, o którą toczył się spór z Kościołem Scjentologicznym może legalnie funkcjonować w internecie. Kościół Scjentologiczny podnosił zarzuty prawnoautorskie domagając się usunięcia strony ze względu zawarte tam materiały (nieopublikowane teksty doktrynalne L. Ron Hubbard'a - założyciela kościoła). Przeciwko dostawcom usług internetowych podnoszono zarzuty, że umożliwiają dostęp do tych trści (głównie chodziło o linki do spornych materiałów). W tej sprawie sąd rozważał granice odpowiedzialności dostawcy usług internetowych, jej uzależnienie od podjęcia lub nie podejmowania działań po poinformowaniu przez podmiot, który ma w tym interes prawny o potencjalnym naruszeniu praw podmiotowych. [Angielskie tłumaczenie wyroku sądu pierwszej instancji][ScientologyWatch][O Kościele Scjentologicznym]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>