konferencje

Światowy Dzień Telekomunikacji

Nie wszyscy pamiętają, ale w dniu 17 maja przypada Światowy Dzień Telekomunikacji (wiedziałem, kiedy sie urodzić, nie? ;).

Spotkanie w sprawie Płatnika

Jutro, tj. 9 września 2003 roku, w Warszawie, w ramach comiesięcznych spotkań Klubu Informatyka (organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Mazowiecki), odbędzie się spotkanie - pogadanka dotycząca Płatnika.

Konferencje - bazy danych

W dniu 29 stycznia 2003 w Warszawie, w Hotelu Belwederskim odbędzie się II edycja konferencji "Ochrona baz danych - nowe regulacje prawne". Celem konferencji jest szczegółowe przedstawienie poszczególnych zagadnień związanych z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony baz danych. Organizatorem konferencji jest Software Konferencje.

Konferenca "Dziecko a Internet"

W dniu 9 grudnia, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja pt. "Dziecko a Internet. Szanse - zagrożenia". Organizatorem konferencji jest Rzecznik Praw Dziecka.

Ochrona praw autorskich, piractwo czy złodziejstwo komputerowe?

W dniu 27 maja 2002 roku odbyła się konferencja (połączona z czatem) na temat piractwa komputerowego, zorganizowana przez Tygodnik Wprost, Gazetę Wyborczą, Program Trzeci Polskiego Radia oraz Miesięcznik Chip. Udział - w charakterze gości - wzięli: podinspektor Jan Hajdukiewicz z Komendy Głównej Policji, Krzysztof Janiszewski z Business Software Alliance oraz przedstawiciel Prokuratury Krajowej - Jerzy Iwanicki. Oto niektóre wątki tej dyskusji:

Forum PIIT "Domeny Internetowe"

Dnia 15 lutego 2001 roku - w Warszawie, Hotel Marriot - odbędzie się Forum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W trakcie Forum poprowadzę seminarium nt. "Rejestracja domen internetowych - aspekty prawne". Zmiany w światowym internecie omówi Dariusz Wichniewicz (Internet Technologies Polska, grupa Internet Partners), Maciej Kozłowski (NASK) omówi system rejestracji domen w Polsce i Europie. W trakcie Forum odbędzie się dyskusja: Czy monopol administracji i rejestracji domen w Polsce musi się utrzymać.

Zapowiedź konferencji

Konferencja "Prawo Autorskie i Handel Elektroniczny" zapowiadana jest na 28 czerwca 2000 w Warszawie, Hotel Gromada Dom Chłopa. Podczas konferencji przedstawione zostaną polskie regulacje prawne dotyczące zagadnień prawa autorskiego i handlu elektronicznego. Konferencję przygotowują: prof. dr hab. Janusz Barta i prof. dr hab. Ryszard Markiewicz.