wydarzenia

Wybierz warunki filtru wydarzeń
Wybierz rodzaj wydarzeń
« Maj 11, 2007 - Czerwiec 10, 2007 »
 
05 / 11
» 10:30
» 2007-05-11 10:30
« 2007-05-12 17:00

opis:
Na prośbę organizatorów, tj. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA), zapraszam do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ONZ oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

05 / 12
« 17:00
» 2007-05-11 10:30
« 2007-05-12 17:00

opis:
Na prośbę organizatorów, tj. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law (USA), zapraszam do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Prawa Nowych Technologii. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, ONZ oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

05 / 13
05 / 14
05 / 15
05 / 16
05 / 17
» 11:30
» 2007-05-17 11:30
« 2007-05-18 19:00

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, dzień 17 maja obchodzony jest na całym świecie jako „Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Wcześniej tego dnia obchodzono „Światowy Dzień Telekomunikacji” jako pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku SDSI obchodzony będzie pod hasłem „Łączenie Młodych Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”.

05 / 18
« 19:00
» 2007-05-17 11:30
« 2007-05-18 19:00

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, dzień 17 maja obchodzony jest na całym świecie jako „Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Wcześniej tego dnia obchodzono „Światowy Dzień Telekomunikacji” jako pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku SDSI obchodzony będzie pod hasłem „Łączenie Młodych Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”.

» 01:00

opis:
Wchodzą w życie rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych.

05 / 19
05 / 20
05 / 21
05 / 22
05 / 23
» 19:00
« 20:30

opis:
Koło Naukowe Netokratów we współpracy z Polskim Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej zaprasza na debatę pt. „Korzyści z E-Government".

05 / 24
» 09:00
» 2007-05-24 09:00
« 2007-05-25 15:00

opis:
Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizuje konferencje pt. "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów". Nie będę mógł być na pierwszym dniu tej konferencji ze względu na prowadzenie Kongresu Linuksa Profesjonalnego. Proszę zatem obecnych o relację. Konferencja zapowiada się bardzo interesująco. A może Rzecznik pozwoli na opublikowanie w internecie nagrania z przebiegu konferencji? A może biuro Rzecznika mogłoby o takie nagranie zadbać? Wystarczy jeden cyfrowy dyktafon...

» 09:30
« 16:00

opis:
Stowarzyszenie Linux Profesjonalny i Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów wraz z partnerami - firmami IBM, Novell i Oracle - zapraszają do udziału w III Kongresie Linuksa Profesjonalnego "Linux w biznesie", który w tym roku organizowany jest pod hasłem "Otwarte oprogramowanie w biznesie, otwarte standardy w administracji".

05 / 25
« 15:00
» 2007-05-24 09:00
« 2007-05-25 15:00

opis:
Dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizuje konferencje pt. "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo. Rola mediów". Nie będę mógł być na pierwszym dniu tej konferencji ze względu na prowadzenie Kongresu Linuksa Profesjonalnego. Proszę zatem obecnych o relację. Konferencja zapowiada się bardzo interesująco. A może Rzecznik pozwoli na opublikowanie w internecie nagrania z przebiegu konferencji? A może biuro Rzecznika mogłoby o takie nagranie zadbać? Wystarczy jeden cyfrowy dyktafon...

05 / 26
05 / 27
05 / 28
05 / 29
05 / 30
» 10:30
» 2007-05-30 10:30
« 2007-06-01 18:00

opis:
W dniach 30 maja - 1 czerwca 2007 roku odbędzie się siódma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego” poświęcona tematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz usługom związanym z podpisem elektronicznym. Organizatorem konferencji jest Unizeto Technologies SA

05 / 31
(cały dzień)
» 2007-05-30 10:30
« 2007-06-01 18:00

opis:
W dniach 30 maja - 1 czerwca 2007 roku odbędzie się siódma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego” poświęcona tematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz usługom związanym z podpisem elektronicznym. Organizatorem konferencji jest Unizeto Technologies SA

06 / 1
« 18:00
» 2007-05-30 10:30
« 2007-06-01 18:00

opis:
W dniach 30 maja - 1 czerwca 2007 roku odbędzie się siódma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego” poświęcona tematyce infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz usługom związanym z podpisem elektronicznym. Organizatorem konferencji jest Unizeto Technologies SA

06 / 2
06 / 3
06 / 4
06 / 5
06 / 6
06 / 7
06 / 8
06 / 9
06 / 10