Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2007

2007-05-17 11:30
2007-05-18 19:00
Etc/GMT+1

lokalizacja:
Warszawa

opis:
Zgodnie z decyzją przywódców państw podjętą w listopadzie 2005 r. w Tunisie podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, dzień 17 maja obchodzony jest na całym świecie jako „Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego”. Wcześniej tego dnia obchodzono „Światowy Dzień Telekomunikacji” jako pamiątkę utworzenia w dniu 17 maja 1865 r. obecnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), wyspecjalizowanej organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku SDSI obchodzony będzie pod hasłem „Łączenie Młodych Perspektywą Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych”.

Informacje na temat obchodów dostępne są na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Uroczystości obchodów ŚDSI 2007 będą dwudniowe - 17 i 18 maja 2007 r.
Dzień pierwszy - 17 maja 2007 r.
W dniu 17 maja br. w gmachu Politechniki Warszawskiej po otwarciu obchodów ŚDSI 2007 rozpocznie się Sesja Oficjalna z referatem wiodącym wygłoszonym przez przedstawiciela Ministra Transportu. Następnie odbywać się będą sesje robocze, kierowane do powszechnego odbiorcy i sesje tematyczne ukierunkowane na specjalistów z różnych dziedzin, przedstawiające możliwości zastosowania technik informatycznych w tych dziedzinach. Przewidziane są także prezentacje multimedialne firm i pokazy hologramów.
Sesji towarzyszyć będzie Wystawa mająca charakter otwarty dla publiczności. Obok oficjalnie zaproszonych osób i przedstawicieli firm, gośćmi wystawy będą studenci wyższych uczelni, szkół średnich, gimnazjów i wszystkich. Przewidziane jest także zorganizowanie na Wystawie konkursu o Dyplom Ministra Transportu i Prezesa SEP dla wyrobu lub usługi, mogącej mieć największy wpływ na zmiany cywilizacyjne w procesie przemian od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego w Polsce.
Wieczorne Spotkanie z telekomunikacją
W tym samym dniu, na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej odbędzie się tradycyjne „Wieczorne Spotkanie z telekomunikacją” pod hasłem „PARTNER WIECZORU”.
Jest ono tradycyjnie okazją do wręczenia prestiżowych Statuetek ŚDSI 2007 osobom lub instytucjom zasłużonym dla rozwoju telekomunikacji lub informatyki, a także dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Będzie także okazją do wysłuchania koncert i spotkań kuluarowych.
Jest ono tradycyjnie okazją do wręczenia prestiżowych Statuetek ŚDSI 2007 osobom lub instytucjom zasłużonym dla rozwoju telekomunikacji lub informatyki, a także dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Będzie także okazją do wysłuchania koncert i spotkań kuluarowych.
Dzień drugi - 18 maja 2007 r.
W tym dniu odbędzie się VIII KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU, pod hasłem: „Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społeczne i Osoby”.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>