bip

BIP coraz bliżej

Do 30 czerwca podmioty, wykonujące zadania publiczne, mają czas na skompletowanie i umieszczenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) swoich informacji publicznych. A tymczasem...

BIP a polski internet

Zapraszam do lektury opracowania dotyczącego Biuletynu Informacji Publicznej mojego autorstwa. "W chwili obecnej - moim zdaniem - nie ma wystarczających warunków prawnych ani technicznych do realizacji prawa obywateli do uzyskania informacji publicznej poprzez inetrnet, w szczególności przez strony www..."

Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych

Postulat dostępności obywatela do inforamcji na temat działania administracji publicznej powinien być uznany za jedno z podstawowych praw politycznych obywatela. Internet i informatyka, a także tak zwane społeczeństwo informacyjne wyprzedzają jednak możliwości prawodawców.

BIP, BIP, BIP, BIIIIIIP!

Elektroniczny urząd, internetowy obywatel, Tomasz Kulisiewicz: "Biuletyn Informacji Publicznej, ma szanse stać się jednym z nielicznych ciągle jeszcze widomych przejawów wykorzystania nowoczesnych środków teleinformatycznych we wzajemnych kontaktach władzy i obywateli..."

Rozporządzenie do BIP

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie określające standardy stron www urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej. Jego utworzenie przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Pod adresem www.bip.gov.pl dostępna jest testowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej. BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wielki Generalny Webmaster?

Rząd Wielkiej Brytanii powołał generalnego webmastera, osobę podlegającą bezpośrednio premierowi. Generalny webmaster jest odpowiedzialna za tworzenie, rozwój i utrzymanie wysokiej jakości serwisów internetowych rządu.