bez przydziału

Leo Blair a adres domenowy

Nauczycielka Diana George zarejestrowała domenę "leoblair.com", gdy dowiedziała się, że syn premiera Wielkiej Brytanii będzie nosił imię Leo. Według polskiego prawa cywilnego - dobra osobiste człowieka, w szczególności nazwisko i pseudonim, podlegają ochronie niezależnie od tej przewidzianej w innych przepisach.

Cyberspacelaws.com

Cyberspace Laws' Home Page - Strona z linkami do zasobów prawniczych powiązanych tematycznie z Internetem.

Policy Framework for Internet Law

Dokument: "An International Policy Framework for Internet Law Enforcement and Security" opublikowany przez organizację Internet Alliance.

Świat się skurczył

W Paryżu przedstawiciele państw G-8 dyskutowli m.in. na temat ujednolicania przepisów prawnych oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością komputerową. Konferencja paryska odbyła się pod hasłem: "Dialog między władzami a sektorem prywatnym na temat bezpieczeństwa i zaufania w Internecie".

Światowy Dzień Telekomunikacji

Koniec żartów

Sąd w Kałudze skazał dwóch rosyjskich licealistów - każdego na rok więzienia - za zamieszczenie w Internecie groźby wysadzenia w powietrze pociskami nuklearnymi europejskich miast, jeśli nie zostaną spełnione ich warunki. Skazano ich z paragrafu, który mówi o bezprawności żartów mających wywołać fałszywy alarm, mogący spowodować straty materialne lub moralne.

Elektroniczne rozliczenie z ZUS-em

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym nakłada obowiązek rozliczania się z ZUS-em przez Internet. Oprócz drogi internetowej, projekt dopuszcza zapisywanie dokumentów również na dyskietkach oraz płytach CD i osobiste ich dostarczenie ZUS-owi. Nowelizacja dotyczyć ma właścicieli firm zatrudniających co najmniej jednego pracownika.

Prawo telekomunikacyjne

Sejm uchwalił Prawo telekomunikacyjne. Aby zakończył się proces legislacyjny ustwę musi przyjąć Senat oraz podpisać Prezydent RP. Ustawa według planu miałaby wejść w życie 1 stycznia 2001 roku. Więcej na ten temat na stronach serwisu rotel.

Prawa autorskie - ochrona

Business Software Alliance (http://www.bsa.org) - organizacja chroniąca prawa autorskie i własność intelektualną światowych koncernów informatycznych (m.in. Apple, Corel, Microsoft, Lotus, Novell, Symantec...). Pod numerem warszawskim (022) 661 55 12 można anonimowo zawiadomić o piractwie komputerowym. (zobacz - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Niebawem Dzień Telekomunikacji!

Zbliża się Światowy Dzień Telekomunikacji - 17 maja. Z harmonogramem obchodów można się zapoznać na stronach Telbanku SA.